Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts Klātiene
  • Pieejamais finansējums
    • 2 500 000 (aktivitātē "Ārkārtas pasākuma īstenošana")
    • 1 500 000 (aktivitātē "Covid-19 radītās negatīvās ietekmes mazināšana zvejniecības nozarē")

Pasākuma mērķis ir piešķirt publisko finansējumu zvejas kuģu īpašniekiem un zvejniekiem  par zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu:

  1. tāda ārkārtas pasākuma īstenošanai saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 33. panta 1. punkta "a" apakšpunktu, kurš noteikts, pamatojoties uz regulas Nr. 1380/2013 13. pantu, un par kura īstenošanu Zemkopības ministrija ir paziņojusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ķuģa stāvēšanas laiks var būt periodā 01.05.2020. - 31.08.2020.
  2. Covid-19 radītās negatīvās ietekmes mazināšanai zvejniecības nozarē no 2020. gada 1. februāra atbilstoši regulas Nr. 508/2014 33. panta 1. punkta "d" apakšpunktam. Kuģa stāvēšanas laiks var būt periodā 01.02.2020. - 31.07.2020.

Par katru atbalsta pretendenta zvejas kuģi vienlaikus var pieteikties tikai uz vienu no augstāk minētajiem zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas veidiem.

  • Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē "Ārkārtas pasākuma īstenošana" par periodu no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 31.augustam notiks no 2020.gada 17.jūnija līdz 2020.gada 31.augustam.

Aktivitātei pieejamais publiskais finansējums ir 2 500 000  euro.

  • Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē "Covid-19 radītās negatīvās ietekmes mazināšana zvejniecības nozarē" par periodu no 2020.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.jūlijam notiks no 2020.gada 17.jūnija līdz 2020.gada 31.jūlijam.

Aktivitātei pieejamais publiskais finansējums ir 1 500 000  euro.

Svarīgi!

Projektu iesniegumu iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, LAD Centrālajā struktūrvienībā, vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. 

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta 01.07.2019.-30.08.2019. Paziņojums 2 000 000
 2.kārta 01.11.2019.-29.11.2019. Paziņojums 1 205 048
 3.kārta

17.06.2020.- 31.08.2020.

17.06.2020.-31.07.2020.

Paziņojums

 

2 500 000

1 500 000