Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Individuālais komersants Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts Klātiene
  • Pieejamais finansējums
    • 219 495 EUR (apakšpasākumā "Veselība un drošība")
    • 200 000 EUR (apakšpasākumā "Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai")

Pasākuma "Zvejas flotes modernizācija" ietvaros ir atbalstāmi šādi apakšpasākumi:

  • "Veselība un drošība" - zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai;
  • "Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai" - zvejas rīku selektivitātes uzlabošanai attiecībā uz zivju izmēru vai sugu, izmetumu izskaušanai vai nevēlamās nozvejas apstrādei, vai zvejas rīku un nozvejas pasargāšanai no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem.

Pretendents ir Eiropas Savienībā reģistrēta zvejas kuģa īpašnieks.

Svarīgi!

Projektu iesniegumu iesniedz personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, LAD Centrālajā struktūrvienībā vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. 

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta 11.04.2016.-15.12.2016. Paziņojums 250 000
2.kārta 10.03.2017.-15.12.2017. Paziņojums 259 676 un 200 000
3.kārta 19.02.2018.-29.06.2018. Paziņojums 259 316 un 200 000
4.kārta 20.08.2018.-14.12.2018. Paziņojums 190 937 un 200 000
5.kārta 04.02.2019.-28.06.2019. Paziņojums 201 024 un 200 000
6.kārta 20.08.2019.-20.12.2019. Paziņojums 217 815 un 200 000
7.kārta 05.03.2020.-30.06.2020. Paziņojums 219 495 un 200 000