Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Akvakultūra Zivju pārstrāde Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums Individuālais komersants Juridiska persona Valsts iestāde Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts Klātiene
 • Pieejamais finansējums
  • 720 000 EUR (tikai 1.prioritātē)
 • Finansējuma ierobežojums
  • 400 000 EUR
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Iekārtu iegāde
  • Būvniecība
  • Pētījumi

Pasākuma ietvaros inovācija ir process, kurā tiek izstrādāti ieviešanai jauni vai ievērojami uzlaboti produkti, aprīkojums, procesi un metodes vai tiek ievērojami uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam un videi draudzīgās īpašības), kā arī izpētītas inovatīvo produktu vai procesu tehniskās un ekonomiskās īstenošanas iespējas. Inovācija tehnoloģijā ietver būtiskas izmaiņas tehnoloģiskajā procesā, iekārtās un programmatūrā, lai ievērojami uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes, un tās ieviešana nodrošina jaunu produktu ražošanu vai ražošanas procesa ievērojamu maiņu.

Pasākuma mērķi ir:

 • inovācija zvejniecībā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus, aprīkojumu, procesus vai metodes
 • inovācija akvakultūrā, tajā skaitā akvakultūras produkcijas apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus vai procesus, lai ieviestu jaunas akvakultūras sugas ar labu tirgus potenciālu, tostarp izpētot inovatīvo produktu vai procesu tehniskās vai ekonomiskās īstenošanas iespējas.

Desmitās kārtas pieejamais publiskais finansējums 1.prioritātē "Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību" - EUR 720 000

Svarīgi!

Projektu iesniegumi jāiesniedz pasts@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Atbalsta pretendents ir:

 • zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā un kas projektu īsteno sadarbībā ar biedrību, kura vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, ja vismaz trīs tās biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;
 • komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas nodarbojas ar zvejniecību, akvakultūru vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādi un konservēšanu un kas projektu īsteno sadarbībā ar zinātnisko institūciju, kura reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā;
 • biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, ja vismaz trīs tās biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, un kas projektu īsteno sadarbībā ar zinātnisko institūciju, kura reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā;
 • valsts zinātniskais institūts, kas īsteno valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā, lai izveidotu inovāciju centru akvakultūrā;
 • valsts zinātniskā institūcija, kas izveido zivju apstrādes biotehnoloģiju mācību un pētniecības centru un kas projektu īsteno sadarbībā ar biedrību, kura vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un vismaz triju tās biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

Vienā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā biedrība, kura vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, ja vismaz trīs tās biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, kā sadarbības partneris var iesaistīties tikai vienā projektā.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta 09.05.2016.-31.08.2016. Paziņojums 2 000 000
2.kārta 21.08.2017.-15.11.2017. Paziņojums 2 000 000
3.kārta 19.02.2018.-29.06.2018. Paziņojums 2 000 000
4.kārta 20.08.2018.-14.12.2018. Paziņojums 2 000 000 un
1 600 000
5.kārta 04.02.2019.-28.06.2019. Paziņojums 3 000 000
6.kārta 20.08.2019.-20.12.2019. Paziņojums 2 925 812 un
5 707 111
7.kārta 30.01.2020.-30.06.2020.

Paziņojums

Paziņojums par pieejamā finansējuma maiņu

3 433 827

8.kārta 28.08.2020.-30.11.2020.

Paziņojums

569 532 un
496 172

9.kārta 29.01.2021.-28.05.2021.

Paziņojums

2 977 496 un
617 737

10.kārta 09.12.2021.-31.01.2022.

Paziņojums

720 000