KLP 2023-2027 ELFLA ZM
Pļava vasarā

Valdība ceturtdien, 1. jūnijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kārtību valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”, lai sekmētu gados jaunu lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecībā, darbaspēka atjaunošanā un paaudžu nomaiņā lauksaimniecības sektorā. Pasākumam paredzētais finansējums jaunajā plānošanas periodā ir 37,3 miljoni eiro, un tas ir dubultojies salīdzinājumā ar iepriekšējo plānošanas periodu. Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas plānotas katru gadu.

Uz atbalstu var pretendēt jaunais lauksaimnieks, kurš:

 • nav vecāks par 40 gadiem,
 • pirmo reizi dibina, pārņem vai manto saimniecību kā īpašnieks,
 • ir uzsācis saimniecības dibināšanas procesu ne agrāk kā piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā,
 • ir ieguvis vismaz 320 stundu augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību (var apgūt līdz biznesa plāna beigām),
 • gada apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 150 tūkstošus eiro.

Lai pieteiktos atbalstam, jaunajam lauksaimniekam ir jāizstrādā biznesa plāns turpmākajiem diviem līdz četriem gadiem. Biznesa plānā jāparedz sasniedzamie mērķi un rādītāji, ko atbalsta saņēmējs varēs noteikt atbilstoši veiktajiem ieguldījumiem. Biznesa plānā var ietvert un atbalsta finansējumu izmantot saimniecības attīstīšanai, ieguldot:

 • dzīvu dzīvnieku iegādē,
 • stādu iegādē,
 • jaunas un lietotas tehnika iegādē,
 • zemes iegādē,
 • citos ieguldījumos, kas nepieciešami saimniecības attīstībai,
 • vispārējās izmaksās (konsultāciju pakalpojumi, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksās), bet tajās var ietvert ne vairāk par 20% no ieguldījumiem.

Piekodinām dzīvu dzīvnieku iegādes procesā lielu uzmanību pievērst atbilstošu un kvalitatīvu dzīvnieku pirkšanai, jo to vērtēs kontekstā ar saimniecības biznesa plāna mērķi.

Atbalsts biznesa plāna īstenošanai ir 40 tūkstoši eiro, un šai summai nav nepieciešams līdzfinansējums. Atbalstu plānots izmaksāt divos maksājumos, un pirmais no tiem būs 80% no summas, ko izmaksās pēc biznesa plāna apstiprināšanas. Iecerēts, ka Lauku atbalsta dienests jau šā gada trešajā ceturksnī izsludinās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu. 

Jauni noteikumi tiek izstrādāti tādēļ, lai būtu skaidri nosacījumi atbalstam gados jaunajiem lauksaimniekiem, jo 2023. gada 1. janvārī ir stājies spēkā Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.–2027. gadam (KLP SP) un ir sācies jaunais 2023.–2027. gada Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un ELFLA plānošanas periods.