Par informatīvajām dienām

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2022.gada 1.novembra tiek ieviesta jauna pieeja – informatīvās dienas par jaunā plānošanas perioda nosacījumiem dažādu atbalsta veidu saņemšanai. 

Katru nedēļu ceturtdienās LAD klientu apkalpošanas centros notiek informatīvās dienas, kuru laikā LAD speciālisti stāsta par nosacījumiem atbalsta saņemšanai no 2023. gada. Ikviens lauksaimnieks ir aicināts ceturtdienās apmeklēt LAD klientu apkalpošanas centrus un pārrunāt jautājumus, kā pareizi saimniekot savā saimniecībā, lai varētu saņemt platību maksājumus, piemēram, ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalstu, agrovides maksājumus, ekoshēmu atbalstu un citus. No 2023. gada izmaiņas ir ļoti būtiskas, tāpēc LAD aicina lauksaimniekus jau tagad interesēties un noskaidrot, kādas prasības jāievēro.

Katru ceturtdienu plkst.10.00 LAD informē par galvenajām izmaiņām, parādot prezentāciju visiem interesentiem. Visas dienas garumā norit individuālās konsultācijas.

Informatīvās dienas šogad notiks vēl 1., 8., un 15. decembrī (8.decembrī Lielrīgas RLP Ogrē tehnisku iemeslu dēļ infodiena nenotiks).

Lai varētu precīzāk sniegt informāciju par konkrēto saimniecību, LAD aicina lauksaimniekus iepriekš pieteikt savu vizīti, zvanot pa tālruni +37167095000.