Aug zirņi

Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests un SIA “Zemgales dārzi” programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros ir sagatavojuši Stādu kastes komplektu, kas līdz šā gada 10.martam tiks nogādāts pirmsskolas izglītības iestādēm. Ja bērnu skaits ir liels, konkrētā izglītības iestāde saņems vairākus komplektus.

Stādu audzēšanas komplekts ir tapis ar mērķi iepazīstināt bērnus ar to, kādas iemaņas un cik daudz rūpju ir nepieciešams, lai izaudzētu augus un iegūtu ražu. Stādu kastu komplektā ietilpst gan podiņi, augsne un zirņi, gan arī visas citas nepieciešamās lietas, lai no zirnīša varētu izaudzēt zirni un pat iegūt ražu.

Pielikumā ir informatīvais materiāls (PDF formātā), kurā aprakstīts, kā audzēt zirņus. Materiāls drukātā formātā pievienots arī Stādu kastu komplektiem.

Stādu kastu sagatavotāji aicina pirmsskolas izglītības iestādes apkopot informāciju par to, kā norit zirņu audzēšana un atsūtīt īsu aprakstu, zīmējumus, fotogrāfijas vai video Lauku atbalsta dienestam uz e-pasta adresi prese@lad.gov.lv.

Ja pirmsskolas izglītības iestāde iesūta foto vai video, kur ir redzami bērni, tad atļauja publicēt video vai fotogrāfijas ir jāsaskaņo ar bērnu vecākiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem. Vecāku vai pilnvaroto pārstāvju parakstītas atļaujas pirmsskolas izglītības iestādei ir jāuzrāda pēc pieprasījuma.

Publicējot audzēšanas procesu sociālajos tīklos, lūdzam lietot tēmturus #zirņiaug un #piensaugliskolai.