No 2023. gada 1. aprīļa līdz 30. novembrim norisinājās jau desmitā sezona, kad LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā darba devēji veica sezonas laukstrādnieku reģistrāciju. Saimniecības Latvijā, kas darbojas augļkopības un dārzeņkopības nozarē, kā arī nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos un akmeņu lasīšanas darbos sējumu, stādījumu vai zālāju platībās, izmanto šo sistēmu vienkāršai darbinieku uzskaitei.

Pagājušajā gadā 3140 lauksaimnieki aktīvi piedalījās sezonas rakstura darbos. Sezonas laikā kopumā 406 saimniecības nodarbināja laukstrādniekus visos Latvijas reģionos. Nemainīgi lielākais lauksaimniecību skaits tika reģistrēts Zemgales un Ziemeļvidzemes reģionos – attiecīgi 98 un 80 saimniecības.

Ērti un ātri laukstrādnieku reģistrāciju šajā sezonā varēja veikt, izmantojot arī LAD mobilo lietotni. Lietotnes sadaļā “Sezonas ls” iespējams apskatīt informāciju par saimniecībā jau esošajiem sezonas laukstrādniekiem, veikt datu labošanu, reģistrēt jaunus sezonas laukstrādniekus, kā arī redzēt informācijas apkopojumu par darbinieku paveikto.

Šogad sezonas laukstrādniekus varēs atkal reģistrēt sistēmā no 1. aprīļa. 

Detalizēta informācija par sezonas laukstrādnieku reģistrācijas moduli ir skatāma dienesta tīmekļvietnē “Sezonas laukstrādnieki”.

Sezonas laukstrādniekiInfogram