KLP 2023-2027 Platību maksājumi Klientiem
Semināri martā

LAD piedalās Zemkopības ministrijas un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajos semināros, lai pastāstītu par aktuālo, kas lauksaimniekiem būs jāzina, piesakoties platību maksājumiem šā gada pavasarī!

Semināros eksperti skaidros atbalsta saņemšanas nosacījumu jauno kārtību un atbildēs uz interesentu jautājumiem. Galvenie jautājumi, par kuriem tiks sniegts skaidrojums, būs tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi; ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts; pārdalošais maksājums; saistītais ienākumu atbalsts; agrovide; ekoshēmas; jaunā VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma un mēslošanas plāna sagatavošana tajā; laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi; pieteikšanās kārtība LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā; izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā; konsultantu sniegtais atbalsts.

Semināri martā:

  • 23. martā - Balvu kultūras un atpūtas centrā,  Brīvības ielā 61, Balvos
  • 24. martā - Barkavas kultūras namā, Brīvības ielā 7, Barkavā, Madonas novadā
  • 30. martā - Ventspils kultūras centrā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī

Plašāka informācija pieejama Lauku tīkla mājaslapā.