Projekti un investīcijas ELFLA
Traktors

LAD mājaslapā ir publicēta informācija par sarindotajiem projektiem pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" - mazās saimniecības, vidējās saimniecības, lielās saimniecības, siltumnīcas, putnkopība/cūkkopība, kooperatīvi. Tā skatāma sadaļā “Operatīvā informācija”.

No 2023. gada 2. janvāra līdz 2. februārim lauksaimnieki varēja pieteikties atbalstam pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, lai veiktu investīcijas lauku saimniecībās un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos.