Citi pasākumi ZM
Pļavas un upe

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par investīcijām plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā, nosakot Eiropas Atveseļošanas fonda finansējuma īstenošanas un uzraudzības kārtību Latvijas valsts polderu sūkņu staciju, valsts aizsargdambju un lēni plūstošo jeb potamālo upju regulēto posmu atjaunošanā.

Pretplūdu būvju atjaunošanai un plūdu risku samazināšanai tiks izmantoti 32 967 000 eiro Atveseļošanas fonda (AF) naudas un 6 923 070 eiro valsts budžeta līdzekļu no pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem, kas līdz 2026. gada 31. decembrim investējami pretplūdu būvēs.

Pretplūdu būvju atjaunošanu veiks Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), kas ir valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecības, uzturēšanas un ekspluatācijas būvju nodrošinātāja. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ZMNĪ saņems finansējumu īstenošanai un ieguldīs investīcijas valsts būvēs – ZM piederošajās polderu sūkņu stacijās, aizsargdambjos un potamālo upju regulētajos posmos. Investēšana 29 pretplūdu būvēs samazinās un aizsargās no applūšanas 59 tūkstošus hektāru Latvijas teritorijas.

Viena projekta attiecināmās izmaksas nevar būt lielākas par 5 miljoniem eiro, bet vienā projektā var iekļaut vairākas būves. Būvniecība plānota videi saudzīga, lai nenodarītu kaitējumu vides mērķu sasniegšanai. Tas nozīmē, ka:

  • nebūvēs jaunus aizsargdambjus,
  • atjaunojot būves, pēc iespējas dos priekšroku zaļās infrastruktūras elementiem, izmantojot vidē balstītus risinājumus,
  • ievēros meliorācijas sistēmas un hidrotehnisko būvju būvnormatīvos noteiktās vides aizsardzības prasības un vides aizsardzības ievērot normatīvos aktus.

Investīciju projektu īstenošanu uzraudzīs Lauku atbalsta dienests.