Citi pasākumi

Lai Latvijas mājputnus pasargātu no inficēšanās ar augsti patogēno putnu gripu, kas jau ir sasniegusi tuvējās kaimiņvalstis, valdība otrdien, 28. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) grozījumus noteikumos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām, nosakot pastiprinātus biodrošības pasākumus un prasības mājputnu saimniecībās laikā no 1. aprīļa līdz 15. maijam.

Šajā pusotrā mēnesī, no 1. aprīļa līdz 15. maijam, būs aizliegtas šādas darbības:

  1. mājputnu un nebrīvē turētu putnu piedalīšanās pasākumos, kurus organizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos,
  2. mājputnus un nebrīvē turētus putnus izlaist dabīgās virszemes ūdenstilpēs un mākslīgi izveidotās ūdenstilpnēs, kurās nevar nodrošināt noteiktas prasības,
  3. barošanai un dzirdināšanai izmantot virszemes ūdenstilpēs iegūtu ūdeni,
  4. nebrīvē turētus putnus izlaist medību resursu atjaunošanai,
  5. slimus un ievainotus savvaļas ūdensputnus ievietot dzīvnieku patversmē vai savvaļas putnu rehabilitācijas centrā, kurā nevar nodrošināt noteiktas prasības.

Dzīvnieku īpašniekam vai turētājam būs jāievēro šādas prasības:

  1. darbinieki un personas, kuras nonāk kontaktā ar mājputniem un nebrīvē turētiem putniem, jānodrošina ar darba vai maiņas apģērbu un apaviem,
  2. mājputni un nebrīvē turēti putni jātur, jābaro un jādzirdina slēgtās telpās vai jābaro un jādzirdina vietā, ko sedz ūdensnecaurlaidīgs jumts un kuras sāni norobežoti, izmantojot tīklus, sietus, žogus vai citus piemērotus līdzekļus, kas novērš savvaļas ūdensputnu piekļuvi. Ja novietnē tur skrējējputnus (Ratites), kas ir nošķirti no pārējā mājputnu ganāmpulka, ir pieļaujams, ka nav papildu norobežojuma no augšas,
  3. mākslīgi izveidotās ūdenstilpnes jānorobežo ar līdzekļiem, kas nepieļauj savvaļas ūdensputnu piekļuvi, un tās izmantojamas tikai mājputnu un nebrīvē turētu ūdensputnu sugām.

Tāpat arī laikposmā no 1. aprīļa līdz 15. maijam, ievietojot slimus vai ievainotus savvaļas ūdensputnus dzīvnieku patversmē vai savvaļas putnu rehabilitācijas centrā, ne mazāk kā 21 dienu no putnu ievietošanas brīža jānodrošina šo putnu:

  1. turēšana izolācijā no pārējiem patversmē vai rehabilitācijas centrā esošajiem putniem,
  2. atsevišķa kopšana un barošana, izmantojot īpašu šiem putniem paredzētu inventāru un instrumentus.

Zemkopības ministrija un putnkopju biedrības – Latvijas Apvienoto putnkopības nozares asociāciju, Latvijas putnkopības asociāciju, Tautas putnkopju biedrību un Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju – jau iepriekš bija tikušās un vienojušās par pastiprinātu biodrošības pasākumu nepieciešamību, tādēļ tika izdarīti grozījumi noteikumos.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”” būs spēkā no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 15. maijam un tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja Zemkopības ministrija