Klientiem Dabas katastrofas
Kukurūzas lauks pēc krusas postījumiem

Pēc 7. augustā pieredzētajiem negaisiem, kas nodarījuši postījumus vairākos Latvijas reģionos,
ir nepieciešams apzināt esošo situāciju lauksaimniecības nozarē krusas un negaisa skartajos novados.

Lai ziņotu par cietušajām platībām un konstatētajiem zaudējumiem, aicinām lauksaimniekus no šī gada 11. līdz 25. augustam LAD mobilās lietotnes autorizētajā versijā (vēstuļu veids “Krusas postījumi”) iesūtīt attēlus un īsu aprakstu par bojāto lauksaimniecības tehniku, infrastruktūru un cietušajiem sējumiem, attiecīgi norādot kultūru un tās apjomu hektāros.

Detalizēta informācija par dienesta mobilo lietotni un tās izmantošanas iespējām ir skatāma tīmekļvietnes sadaļā “Mobilā lietotne”.