Ekoshēmas Klientiem Platību maksājumi
Mobilās lietotnes sadaļas

Lai lauksaimnieki varētu saņemt atbalstu vairākās ekoshēmās, ir jāsagatavo fotoattēli, kuros skaidri redzams konkrēts saimniekošanas veids. Šādi lauksaimnieki rīkojās, lai saņemtu platību maksājumus par ekoshēmām šogad. Šāda informācija ir jāsniedz arī 2024. gada ekoshēmu atbalsta saņemšanai.

Informāciju (fotoattēlus) var sniegt, izmantojot LAD mobilās lietotnes neautorizēto izvēlni un autorizēto izvēlni.

Šobrīd gan autorizētajā, gan neautorizētajā LAD lietotnes versijā ir iespēja iesūtīt fotoattēlus, kas pierāda minimālo augsnes apstrādi un kaļķošanu, kas veikta jau tagad rudenī. Šī informācija būs nepieciešama, lai pieteiktos ekoshēmu atbalstam 2024. gada pavasarī. Lietotnē ir iespēja izvēlēties divus veidus: “Kaļķošana (2024)” un “Minimālā augsnes apstrāde (2024)”.

Ekoshēma - atbalsts par saudzējošu lauksaimniecības praksi

Ja veikta minimālā augsnes apstrāde (augsnes virskārtas sekla apstrāde ne dziļāka par 15 centimetriem, izmantojot kultivatoru, disku vai frēzi), LAD mobilajā lietotnē jāiesūta fotoattēli, kas pierāda prakses izmantošanu.

Ekoshēma -  par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju

Piesakoties atbalstam par augsnes pamatkaļķošanu, LAD mobilajā lietotnē jāiesūta fotoattēli, kas pierāda, ka veikta augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācija. Fotogrāfiju uzņemšanu veic kaļķojamā materiāla izkliedēšanas laikā un pēc materiāla izkliedēšanas, kamēr tas vēl nav iestrādāts augsnē.

Lietotnes izskats autorizētam klientam:

Lietotnes izskats neautorizētam lietotājam (anonīmam):