Mobilā lietotne

No 2023. gada 27. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Ģeotelpisko iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Lai lauksaimnieki varētu saņemt atbalstu vairākās ekoshēmās, ir jāsagatavo fotoattēli, kuros skaidri redzams konkrēts saimniekošanas veids. To var izdarīt, izmantojot LAD mobilās lietotnes neautorizēto izvēlni. Lauksaimniekiem ir jāsagatavo fotoattēli ar vietas un laika atzīmi, kas parāda laukus, kuros izmantota tiešā sēja, minimālā augsnes apstrāde vai augsnes joslu apstrāde, veikta kaļķošana, izmantotas precīzās tehnoloģijas.

Ekoshēma 2.1 - atbalsts par ekoloģiski nozīmīgu platību

Piesakoties atbalstam par augsnes pamatkaļķošanu, LAD mobilajā lietotnē jāiesūta fotoattēli, kas pierāda, ka veikta augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācija. Fotogrāfiju uzņemšanu veic kaļķojamā materiāla izkliedēšanas laikā un pēc materiāla izkliedēšanas, kamēr tas vēl nav iestrādāts augsnē.
Sūtot fotoattēlus, LAD mobilās lietotnes neautorizētajā izvēlnē “Ziņojuma temats” izvēlēties “Kaļķošana”.

Ekoshēma 4 - atbalsts par saudzējošu lauksaimniecības praksi

Ja veikta minimālā augsnes apstrāde (augsnes virskārtas sekla apstrāde ne dziļāka par 15 centimetriem, izmantojot kultivatoru, disku vai frēzi), LAD mobilajā lietotnē jāiesūta fotoattēli, kas pierāda prakses izmantošanu.
Sūtot fotoattēlus, LAD mobilās lietotnes neautorizētajā izvēlnē “Ziņojuma temats” izvēlēties “Minimālā augsnes apstrāde”.

Ekoshēma 5 - atbalsts par slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojumu mazinošu lauksaimniecības praksi

Lai pierādītu, ka veikta minerālmēslu precīzā izkliede vai augu aizsardzības līdzekļu precīzā izsmidzināšana, lauksaimniekiemm Valsts augu aizsardzības dienesta “LIZ pārvaldības sistēmā” augšupjāielādē GPS dati par katrā laukā veiktu vismaz vienu precīzo augu aizsardzības līdzekļu apstrādes (izsmidzināšanas) reizi vai vismaz vienu precīzo minerālmēslu izkliedes reizi.

Svarīgi! Jāņem vērā, ka 2023.gadā paredzēta atkāpe no šī prasības – GPS datu augšupielādes vietā lauksaimnieks var LAD mobilajā lietotnē iesniegt fotoattēlus, kuros traktortehnikas vai iekārtas vadības termināļa ekrānā fiksēta tā lauka robeža, kurā izkliedēti minerālmēsli vai izsmidzināti augu aizsardzības līdzekļi.
Sūtot fotoattēlus, LAD mobilās lietotnes neautorizētajā izvēlnē “Ziņojuma temats” izvēlēties “Precīzās tehnoloģijas”.

Plašāka informācija, kā lietot LAD mobilo lietotni, pieejama dienesta mājaslapas izvēlnē “Mobilā lietotne”.