Rugāju lauks

No 2023. gada 1.janvāra sāksies jaunais plānošanas periods un stāsies spēkā jauni nosacījumi platību maksājumu saņemšanai. Galvenais atbalsta veids būs Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts, kas aizstās vienoto platību maksājumu, kā arī daudzi citi atbalsta veidi.

Eko-shēma “Saudzējošā lauksaimniecības prakse”

Viens no atbalsta veidiem būs eko-shēma “Saudzējošā lauksaimniecības prakse”. 2023.gadā šīs shēmas ietvaros atbalstu varēs piešķirt par platībām, kurās rudenī (ja šā gada rudenī sēti ziemāji) vai pavasarī (ja sēs vasarājus) tiks izmantota vismaz viena no šādām augsnes apstrādes metodēm:

  • tiešā sēja (netiek veikta augsnes aršana un apstrāde, bet sēj tieši rugainē - lieto bezapstrādes tehnoloģiju);
  • minimāla augsnes apstrāde (augsnes virskārtas sekla apstrāde ne dziļāka kā 15 cm, izmantojot kultivatoru, disku vai frēzi);
  • augsnes joslu apstrāde (apstrādā augsnes joslu līdz 5 cm platumā sēklas sēšanai, rindstarpu josla nav šaurāka par 10 cm, augsne starp rindstarpām netiek mehāniski apstrādāta, tiek saglabātas augu atliekas vai rugaine).

Svarīgi, lai saņemtu eko-shēmas atbalstu!

Lai lauksaimnieki, kuri izmanto kādu no minētajām augsnes apstrādes metodēm, 2023.gadā varētu par šādām platībām saņemt eko-shēmas atbalstu 15 eiro apmērā par ha, par to ir jāinformē LAD.

Lauksaimniekiem, izmantojot LAD mobilo lietotni, jau šī gada rudenī ir jāuzņem fotoattēli ar vietas un laika atzīmi, kuros redzami lauki, kuros izmantota tiešā sēja, minimālā augsnes apstrāde vai augsnes joslu apstrāde. Ir jānofotografē arī tie lauki, kuros sēja jau ir notikusi.

Fotoattēlus jāsūta, izmantojot tikai LAD mobilo lietotni. Tos var sagatavot arī ar droniem, svarīgi, lai uz foto būtu redzama laika un vietas atzīme. Laukus var fotografēt konkrētā laikā, bet sagatavotos fotoattēlus sūtīt pēc tam no biroja vai mājas – svarīgi, lai arī šādu iepriekš sagatavotu fotoattēlu sūtīšanai tiktu izmantota LAD mobilā lietotne.

Ja lauks tagad tiek apstrādāts ar minimālo augsnes apstrādes metodi, bet sēja plānota tikai pavasarī, arī šādos gadījumos aicinām gatavot fotoattēlus jau tagad un sūtīt LAD lietotnē.

Ja lauksaimniekam nav pašam iespēju veikt lauku fotografēšanu, to var palīdzēt veikt arī cits saimnieks, kuram ir pieeja LAD mobilajai lietotnei – ja uz foto attēliem būs vietas un laika atzīme, LAD varēs noteikt, kuri ir katra konkrētā saimnieka lauki.

Fotoattēlus par laukiem svarīgi gatavot savlaicīgi pirms sniega kārtas veidošanās uz tiem.

Kā lietot LAD mobilo lietotni un uzņemt fotoattēlus?

Lūgums nofotografēt vismaz vienu fotoattēlu, kurā redzama konkrētā lauka apstrāde. Gadījumos, ja lauksaimniekam ir šaubas, vai konkrētais fotoattēls pilnībā parāda augsnes apstrādes metodi, var sūtīt divus vai trīs fotoattēlus. 

LAD mobilo lietotni var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu.
Mobilā lietotne ir pieejama bez maksas:

  • Android viedierīcēm (6.0 un jaunāka versija),
  • iOS viedierīcēm (11.4 un jaunāka versija).

Lai uzņemtu fotoattēlus ar laika un vietas koordinātēm, lietotnē jāizmanto izvēlnes “Foto” vai “Sarakste”. Fotografējot uz attēla jābūt redzamam datumam un norādei, ka tiek lietotas ģeotelpiskās koordinātes.

Plašāka informācija par attēlu uzņemšanu apkopota infografikā: