Platību maksājumi Informācija presei
Lauku skats no drona

No 2022.gada 1.decembra Lauku atbalsta dienests uzsāk vairāku platību maksājumu gala maksājumu izmaksu. Šodien LAD plāno izmaksāt kopumā 120 miljonus eiro - vienotā platību maksājuma (VPM) gala maksājums, zaļināšanas maksājums, mazo lauksaimnieku atbalsta shēma un brīvprātīgi saistītais atbalsts par slaucamām govīm. Klienti savos kontos maksājumus saņems tuvākajās dienās. LAD turpinās veikt maksājumus šogad decembrī, kā arī vēl nākamā gada sākumā.

16.oktobrī dienests uzsāka izmaksāt VPM un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansus. VPM avanss tika izmaksāts 70 % apmērā no noteiktās likmes, savukārt bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums - 85 % apmērā.

Platību maksājumu izmaksas grafiki un likmes ir skatāmas dienesta mājaslapā.

LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā ir saņēmuši VPM avansa maksājumu kā īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās kopējās atbalsta summas vispirms tiks ieturēts izmaksātais aizdevums.