Tikšanās ar EPPO prokuroru

2024. gada 5. martā notika Lauku atbalsta dienesta organizētā LAD speciālistu un lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanās ar Eiropas prokuroru Gati Doniku, lai pārrunātu EPPO paveikto un virzību ar atklātajām lietām lauksaimniecībā. Kopumā pasākumā gan klātienē, gan tiešsaistē piedalījās vairāk nekā 250 klausītāji.

Gatis Doniks atzina: “Lauku atbalsta dienests veic apjomīgu darbu un daudzas nepilnības novērš, pirms tās nonāk EPPO skatāmo jautājumu lokā. Lai novērstu krāpšanās iespējas lauksaimniecībā, mums visiem jāveic kopīgs darbs. Svarīga ir arī atbalsta saņēmēju izglītošana un vienota izpratne.”

Eiropas prokurors raksturoja EPPO veikto darbu dažādās ES valstīs, arī Latvijā, kā arī dažādus krāpšanās gadījumus, kas līdz šim izmeklēti. Viena no biežākajiem pārkāpumu grupām, ko EPPO izdevies konstatēt, ir saistīta ar iepirkuma procedūras veikšanu. Lauksaimniekiem bija arī daudzi jautājumi par EPPO darbu un krāpšanās gadījumu novēršanas iespējām.

Eiropas Prokuratūra (EPPO) ir pirmā pārnacionālā prokuratūra, kurai ir tiesības neatkarīgi veikt noziedzīgu nodarījumu, kas apdraud ES finanšu intereses, izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.