Citi pasākumi Sadarbība
Ukraiņu delegācijas vizīte LAD

2024. gada 29. janvārī Lauku atbalsta dienesta vadība tikās ar Ukrainas delegācijas pārstāvjiem, lai pastāstītu par dienesta pieredzi laikā pirms Latvija iestājās Eiropas Savienībā (ES), un to, kā noritēja SAPARD projektu īstenošana Latvijā. Ukrainai šī iespēja uzzināt par Latvijas pieredzi ir ļoti svarīga, lai gatavotos IPARD ieviešanai Ukrainā. Lielu Ukrainas kolēģu interese bija par to, kādas prasības ir jāievēro IPARD ieviešanai, kā notiek funkciju sadale starp iestādēm, kā nodrošina atbilstību ES prasībām u.tml.

Vizītē bija ieradušies viesi no Ukrainas Agrārās politikas un pārtikas ministrijas, Ukrainas Nacionālās lauksaimniecības konsultāciju pakalpojumu asociācijas un Ukrainas Nacionālās agrāro zinātņu akadēmijas.

Ukrainas delegācija vizītes laikā tikās arī ar pārstāvjiem no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Zemkopības ministrijas, Agroresursu un ekonomikas institūta, kā arī ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālistiem.

Tikšanās mērķis ir iepazīties ar Latvijas pieredzi tiesību aktu saskaņošanā un programmu ieviešanā lauku attīstības sektorā pirms iestāšanās Eiropas Savienībā.

Ukrainas lauku attīstības sektora pārstāvju vizīte Latvijā paredzēta projekta “Rīcības plāns Ukrainas lauku attīstības jomas likumdošanas saskaņošanai, veicinot atbalsta instrumentu izmantošanu, lai palielinātu Ukrainas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju pirms iestāšanās ES” ietvaros (IPARD).

Lauku atbalsta dienests ir gandarīts par tikšanos, kā arī atbalsta aktīvu turpmāko sadarbību.