Citi pasākumi
LAD tiekas ar viesiem no Kosovas

Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā (LAD) 2023.gada 21.septembrī viesojās augsta ranga amatpersonas no Kosovas Finanšu ministrijas, Lauksaimniecības ministrijas, Kosovas maksājumu aģentūras un citām iestādēm. Tikšanās mērķis bija pārrunāt Latvijas pieredzi un gūtās atziņas par laiku, kad Latvija gatavojās iestāties 2004.gadā Eiropas Savienībā un to, kā Latvija šodien izmanto Eiropas Savienības fondu finansējumu lauksaimniecībā.

LAD speciālisti Indulis Āboliņš, Juris Cvetkovs, Artūrs Šluburs, Inga Malašenko un Kristīne Ilgaža raksturoja dienesta izveides vēsturi, tā izaugsmi šo 23 gadu laikā. Tika prezentēta informācija par investīciju projektu īstenošanas gaitu, veiktajām kontrolēm un sasniegtajiem rezultātiem. Kosovas delegācijai bija interese arī par LAD informācijas sistēmu un tehnoloģiju izmantošanas daudzveidību.

Zemkopības ministrijas pārstāve Nataļja Silicka pastāstīja par pārvaldības un kontroles sistēmu fondu ieviešanā, kā arī par Kopējo lauksaimniecības politiku Latvijā.

Vizītes laikā tika pārrunātas arī turpmākās sadarbības iespējas starp Kosovas Lauksaimniecības maksājumu aģentūru un LAD.