Citi pasākumi
Prezidija galds Baltijas-Polijas maksājumu aģentūru konferencē

2022. gada 20.-22.septembrī Lauku atbalsta dienests piedalās Baltijas valstu un Polijas maksājumu aģentūru konferencē Polijā, Toruņā. Konferences mērķis ir pārrunāt visus aktuālos jautājumus, lai veiksmīgāk gatavotos jaunajam Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) plānošanas periodam, kā arī diskutēt par to, kā veiksmīgāk strādāt krīzes apstākļos, kādas sankcijas valstis piemēro agresorvalstīm Krievijai un Baltkrievijai.

LAD prezentēja savu pieredzi par mūsdienīgu komunikāciju ar lauksaimniekiem (Elektronisko pieteikšanās sistēmu, mobilo lietotni, pieeju klientu apkalpošanā un  mākslīgā intelekta izmantošanu), automatizētiem procesiem administrēšanas procesā, kā arī par platību monitoringa sistēmas ieviešanu un foto materiālu izmantošanu.

Liela dalībnieku interese bija par jaunajiem platību maksājumu saņemšanas nosacījumiem, jo īpaši par eko shēmām. Interesantas diskusijas raisījās par investīciju pasākumiem jaunajiem lauksaimniekiem un mazajām saimniecībām, kā arī par iepirkuma procedūru piemērošanu un citiem jautājumiem.

Uzrunu konferences dalībniekiem teica arī Eiropas Komisijas (EK) lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcehovskis (Janusz Wojciechowski), uzsverot maksājumu aģentūru lomu lauksaimniecības attīstībā, kā arī aicināja visas valstis turpināt strādāt mērķtiecīgi, lai veiksmīgi pārvarētu krīzi.

Konferences laikā LAD direktors Ģirts Krūmiņš uzsvēra: “Šobrīd, kad sākas jaunais KLP plānošanas periods, norisinās karadarbība un ir jādomā par pārtikas nodrošinājumu, jo īpaši būtiska ir pieredzes apmaiņa un spēja sadarboties. Mums nepieciešams atbalstīt vienam otru, lai pēc iespējas labāk un kvalitatīvāk veiktu savu darbu.”                  

Nākošā Baltijas valstu un Polijas maksājumu aģentūru konference notiks 2023. gadā Latvijā.