Citi pasākumi Sadarbība
Memoranda parakstīšana

2023. gada 21.septembrī Lauku atbalsta dienests parakstīja Memorandu ar Ekonomikas ministriju par kopīgu sadarbību enerģētikas, būvniecības un mājokļu pieejamības ilgtspējīgas attīstības un energoefektivitātes mērķu sasniegšanā, sekmējot Latvijas ekonomikas izaugsmi un ikviena tās iedzīvotāja labklājību.

Kā memoranda parakstīšanas laikā atzina LAD direktors Ģirts Krūmiņš: “Energoefektivitāte – tas šobrīd vairs nav tikai vārds, tas ir aicinājums uz mērķtiecīgu rīcību. Lauksaimniecības un zivsaimniecības ēkās energoefektivitātes jautājumi ir ļoti svarīgi, tāpēc esam gandarīti parakstīt Memorandu un strādāt kopā ar citām iestādēm un organizācijām.”

Parakstot Memorandu, puses apņemas realizēt tajā iekļautos uzdevumus savstarpējas koleģialitātes un izpratnes gaisotnē, respektējot viedokļu un interešu dažādību, gādājot par Latvijas valsts ilgtspējīgas attīstības perspektīvu un kopējo Eiropas Savienības energoefektivitātes mērķu sasniegšanu.