ISIP Klientiem Platību maksājumi
Labības lauki un upe fotografēti ar dronu

No 8. decembra Lauku atbalsta dienests sāk izmaksāt ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalsta (ISIP) gala maksājumu. Pirmajā dienā 26 478 lauksaimnieki saņem maksājumu par kopējo summu 24,9 miljoni eiro. ISIP gala maksājumus LAD veiks arī turpmākajās decembra dienās.

Nākamajā nedēļā dienests uzsāks atbalsta maksājumus mazajiem lauksaimniekiem (MLS).

LAD tīmekļa vietnē ir publicētas arī precizētās platību maksājumu likmes.