Dabas katastrofas
Lauks pēc krusas

Pēc 7. augustā pieredzētajiem negaisiem, kas nodarīja postījumus vairākos Latvijas reģionos, Lauku atbalsta dienests ir apkopojis informāciju par bojāto lauksaimniecības tehniku, infrastruktūru un cietušajiem sējumiem – kultūru un tās apjomu hektāros.

LAD kopā saņēma 338 lauksaimnieku iesniegumus. Tika pieteikta 18 410 ha liela cietusī lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība. Visvairāk cietušas ir platības, kurās audzēti dažādi graudaugi (kvieši, rudzi, mieži, auzas u.c.) – 12 690 ha, rapsis – 2562 ha, pupas un zirņi – 1160 ha. Cietušas arī augļkoku, kukurūzas un dārzeņu platības, meži.

Kopā ir bojātas 336 lauksaimnieciskās ražošanas ēkas, 163 tehnikas vienības. Negaisā un krusā cietuši vai gājuši bojā 126 lauksaimniecības dzīvnieki. Lopkopības saimniecībām ir bojāti skābsiena un siena ruļļi.

LAD negaisa un krusas postījumus uzskatīs par attaisnojošiem apstākļiem, ja lauksaimnieks postījumu dēļ nevarēs izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Lai ziņotu par cietušajām platībām un konstatētajiem zaudējumiem, lauksaimnieki no šī gada 11. līdz 25. augustam LAD mobilās lietotnes autorizētajā versijā (vēstuļu veids “Krusas postījumi”) iesūtīja attēlus un īsu aprakstu par nodarītajiem postījumiem.