Platību maksājumi KLP 2023-2027 Video
LLVS

Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis video, lai skaidrotu lauksaimniekiem, kā izpildīt laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus (novadgrāvji, kontūrgrāvji, susinātājgrāvji, ŪSIK, laukmales) un kā veidot Zaļās joslas.

Video ir 5 daļas:

LAD atgādina, ka no 2023. gada spēkā ir jaunas prasības platību maksājumu saņemšanai. Viena no prasībām ir labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumu ievērošana, kā arī var saņemt agrovides atbalstu par Zaļajām joslām.

Plašāka informācija skatāma informatīvajā materiālā par platību un dzīvnieku maksājumiem 2023. gadā.