Kūdraugsnes Platību maksājumi ZM
Kūdraugšņu slānis lauku bloku kartē

Lauku atbalsta dienesta lauku bloku kartē lauksaimniekiem un zemes apsaimniekotajiem 2024. gada februārī publicēta karte, kurā publicēti jaunākie un precīzākie dati par kūdraugsnes izplatību Latvijā.

Karte pieejama vietnē https://karte.lad.gov.lv/

Kartes mērķis ir lauksaimniekus informēt, vai to rīcībā ir kāds lauks vai lauka daļa, kas ir identificēta kā kūdraugsnes platība.Tās publicēšana neietekmē iespēju lauksaimniekiem 2024. gadā saņemt atbalsta maksājumus no KLP fonda. 

Kartē gaiši brūnā krāsā attēlota augsne, kura 1 m dziļumā satur vismaz 40 cm slāni (atkarībā no sūnu šķiedru apjoma var būt biezāks), kuram organisko vielu saturs ir vismaz 35 procenti. Slānis drīkst sākties pirmo 40 cm dziļumā, un tam nav jābūt vienlaidus. 

Iezīmētie kūdraugsnes nogabali lauksaimniecības zemē ir ar platību, kas nav mazāka par 0,3 hektāriem. 

Karte sagatavota sadarbībā ar Norvēģijas Bioekonomikas pētniecības institūtu, un tās modelēšanā par pamatu izmantota jaunākā pieejamā tālizpētes, reljefa, mitruma izmaiņu, ortofoto informācija.

Salīdzinājumā ar vēsturiskajiem datiem, kas ievākti laika posmā no 1960. līdz 1991. gadam, precizētajā kartē kopējā kūdraugsnes platība lauksaimniecības zemē ir samazinājusies par aptuveni 25 procentiem.

Ja ir jautājumi par kūdraugšņu slāņa izveidi, lūdzam sazināties ar Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Agroķīmijas departamentu pa e-pastu: kudraugsne@vaad.gov.lv, norādot saimniecības nosaukumu un lauka bloka numuru. VAAD sazināsies ar interesentiem un sniegs skaidrojumu.