Klientiem
Piedalies klientu aptaujā

Lauku atbalsta dienests līdz šī gada 27. janvārim veic aptauju, kurā aicina ikvienu klientu izteikt savu vērtējumu par dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un darbu kopumā.

Aptauja ir anonīma, tās aizpildīšana aizņems ne vairāk par 5-10 minūtēm. Dienestam ir būtisks klientu viedoklis un ieteikumi darba pilnveidei. Jūsu priekšlikumus esam ņēmuši vērā, lai arī turpmāk uzlabotu savu darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Aptauja pieejama: https://www.visidati.lv/aptauja/1944793577/.

Paldies!