Platību maksājumi KLP 2023-2027 Ekoshēmas
Lauka skats ar divām kultūrām

Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis kalkulatoru 1.ekoshēmas atbalsta par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi aprēķināšanai.

Lauksaimnieki kalkulatorā var norādīt plānoto kultūraugu platības un aprēķināt, par cik lielu platību varēs saņemt minēto atbalstu.

LAD atgādina, ka no šā gada stājušās spēkā jaunas prasības platību maksājumu saņemšanai, viens no atbalsta veidiem būs arī ekoshēmas.