ISIP Klientiem Platību maksājumi
Ziedoša pļava

Lauku atbalsta dienests līdz šā gada 30. novembrim ir izmaksājis 114 miljonus eiro ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalsta (ISIP) un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta (BLA) avansa maksājumos. To saņēmuši aptuveni 96% lauksaimnieku, kas pieteicās kādam no minētajiem maksājumiem. Tas ir proporcionāli līdzīgs apmērs, kā bija arī iepriekšējā gadā.

Decembra pirmajā nedēļā LAD veiks saistītā ienākumu atbalsta par slaucamām govīm izmaksu, pēctecīgi LAD veiks arī mazo lauksaimnieku shēmas maksājumu un ilgtspēju sekmējošo pārdalošo ienākumu papildatbalsta izmaksu.

Decembra otrajā nedēļā tiks izmaksāts saistītais atbalsts par augļiem un ogām, par dārzeņiem, par proteīnaugiem un miežiem. Decembra vidū lauksaimnieki saņems arī BLA gala maksājumu par platībām.

Pēdējā nedēļā pirms Ziemassvētkiem tiks izmaksāts saistītais ienākumu atbalsts par aitām un par kazām.

Visu mēnesi tiks izmaksāts arī ISIP gala maksājums, kā arī uzsākti vēl citi maksājumi.

Svarīgi, lai lauksaimnieki sniegtu visas nepieciešamās atbildes uz LAD uzdotajiem jautājumiem, lai maksājumus varētu saņemt pēc iespējas savlaicīgāk.