Ziedošs rapšu lauks

No 2024. gada 5. augusta līdz 2024. gada 5. septembrim notiks otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai", kārtas kopējais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas principa.

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā. Atbalsta veids ir vienreizējs maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu.

Plašāka informācija par pasākumu pieejama dienesta tīmekļvietnē “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Ja ir jautājumi, aicinām zvanīt uz klientu apkalpošanas tālruni +371 67095000 darba dienās no plkst.8.00-20.00.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek, ievērojot  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam nosacījumus.