Laiva pie jūras

No 2023. gada 17. maija līdz 15. jūnijam noritēs projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā “Aizsargājamo jūras zīdītāju radīto zaudējumu segšana”.

Pirmās kārtas finansējums ir 300 tūkstoši eiro apmērā. Atbalsta mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu, lai segtu aizsargājamo zīdītāju (roņu) radītos zaudējumus to zvejas rīkiem un nozvejai.

Uz atbalstu var pieteikties par 2022. gadā radītajiem zaudējumiem. Pieteikties var gan juridiskas, gan fiziskas personas, kas nodarbojas ar komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.

Projektu iesniegumi pretendentiem ir jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Informācija par pasākuma noteikumiem un pieteikšanās kārtību pieejama dienesta mājaslapā. Tālrunis uzziņām - +371 67095000.

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021. - 2027. gadam atbalstu.