Lauku skats

No 2023. gada 16.oktobra Lauku atbalsta dienests uzsāks pakāpeniski izmaksāt ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta (ISIP) un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma (BLA) avansu.

16.oktobrī maksājumu saņem gandrīz 26 tūkstoši klientu, kopējā pirmajā dienā izmaksātā summa ir vairāk nekā 42 miljoni eiro.

ISIP avanss tiks izmaksāts 70 procentu apmērā, avansa maksājumā izmaksā 58,80 eiro/ha (novados ar īpašiem apstākļiem avansā izmaksā 65,80 eiro/ha).

LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā ir saņēmuši ISIP avansa maksājumu kā īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās kopējās atbalsta summas vispirms tiks ieturēts izmaksātais aizdevums.

BLA avansu 85 procentu apmērā dienests uzsāks maksāt dažas dienas vēlāk, pilnā atbalsta likme šogad atkarībā no audzētajiem kultūraugiem ir no 43 līdz 518 eiro/ha.

Pārējie platību maksājumi tiks pakāpeniski izmaksāti sākot no 1.decembra.

Informācija par plānotajām maksājumu likmēm skatāmā dienesta tīmekļa vietnē izvēlnē “Provizoriskās intervenču (atbalsta pasākumu) likmes 2023.gadā”.

Aicinām lauksaimniekus vēlreiz pārliecināties Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vai LAD ir sniegta visa nepieciešamā informācija, kā arī gadījumos, ja ar lauksaimnieku sazinās dienesta speciālisti un lūdz sniegt papildu informāciju, izdarīt to pēc iespējas ātrāk, lai ikviens maksājumus saņemtu savlaicīgi.