Nr.p.k.

Vietējā rīcības grupa

Stratēģija

1.

Biedrība “Jūrkante”

2.

Biedrība “Partnerība Laukiem un Jūrai”

3.

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”

4.

Biedrība "Jūras Zeme" (iepriekš publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon”)

5.

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”

6.

Biedrība "Talsu partnerība"