Lauku atbalsta dienesta Centrālās struktūrvienības apmeklētāju pieņemšanas laiki

Katra mēneša otrā un ceturtā otrdiena plkst. 13.00 - 16.00

Vārds, Uzvārds Amats Pieteikšanās tālrunis
Ģirts Krūmiņš Direktors +371 67027542
Indulis Āboliņš Direktora vietnieks +371 67027542
Andris Grundulis Direktora vietnieks +371 67027542
Ilga Arcimoviča Administratīvā departamenta direktore +371 67027863
Aiga Mālere Stratēģijas un ES Fondu uzraudzības departamenta direktore +371 25609089
Ieva Burtniece  ES Fondu finanšu departamenta direktore  +371 67027263
Aigars Šmelds ES Tiešo maksājumu departamenta direktors  +371 67027873
Uldis Apels Informācijas departamenta direktors +371 67027396
Inga Tarvāne Juridiskā departamenta direktore +371 67027832
Anita Bordāne Kontroles departamenta direktore +371 25783576
Iveta Oša Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktore  +371 26547251
Olga Ziņkovska Tirgus kopējās organizācijas departamenta direktore +371 67027888
Rinalds Vācers Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors

+371 26090808

Kristīne Ilgaža Stratēģiskās komunikācijas un klientu pārvaldības departamenta direktore +371 29420515

Lauku atbalsta dienesta Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu vadības apmeklētāju pieņemšanas laiki

RLP Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Austrumlatgales RLP Pirmdienās plkst. 8.30 - 12.00
Dienvidkurzemes RLP Ceturtdienās plkst. 10.00 - 12.00
Dienvidlatgales RLP Ceturtdienās plkst. 14.00 - 16.00
Lielrīgas RLP Ceturtdienās plkst. 15.00 - 17.00
Viduslatvijas RLP Ceturtdienās plkst. 10.00 - 12.00
Zemgales RLP Ceturtdienās plkst. 10.00 - 12.00
Ziemeļaustrumu RLP Ceturtdienās plkst. 13.00 - 16.00
Ziemeļkurzemes RLP Ceturtdienās plkst. 15.00 - 17.00
Ziemeļvidzemes RLP Ceturtdienās plkst. 10.00 - 12.00