Darbinieki

Aiga Mālere

Aiga Mālere

Departamenta direktore - 1208.kabinets
aiga.malere [at] lad.gov.lv

Elīna Graudiņa

Departamenta direktora vietniece - daļas vadītāja - 1217.kabinets
elina.graudina [at] lad.gov.lv

Stratēģijas un Eiropas Savienības Fondu uzraudzības departaments veic funkcijas saistībā ar Dienesta plānošanas dokumentu izstrādi, datu sagatavošanu un analīzi, pārvaldības ticamības deklarācijas sagatavošanu, riska klientu saraksta uzturēšanu. Nodrošina akreditācijas prasību izpildi, veicot iekšējos auditus. Veic ELFLA projektu ex-post un ELGF padziļinātās pārbaudes.