Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Platību maksājumi
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Augkopība Augļkopība Dārzeņkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
Svarīgi!

Atbalsta pretendentam jāatbilst aktīva lauksaimnieka nosacījumiem, lai saņemtu tiešos maksājumus.

Saistītā ienākumu atbalsta (SA) par platībām veid ir šādii:

 1. par dārzeņiem (SDA)
 2. par augļiem un ogām (SAU)
 3. par cietes kartupeļiem (SKC)
 4. par sertificētas sēklas kartupeļiem (SSK)
 5. par sertificētas labības sēklu  (SLS)
 6. par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām  (SSA)
 7. par vasaras rapsi un vasaras ripsi  (SVR)
 8. par miežiem (SMI)
 9. par rudzu populācijas šķirnēm (SRP)
 10. par proteīnaugiem (SAP)
Ja kultūraugs atbilst vairākiem SA atbalsta veidiem Gadījumos, kad sakrīt atbalsttiesīgie kultūraugi, par vienu un to pašu platību var saņemt tikai vienu SA atbalsta veidu! 
Piemēram, nevar saņemt SKC un SSK par vienu un to pašu kartupeļu platību. Piesakoties SKC, jānorāda k.k. 825, bet, piesakoties SSK jānorāda k.k. 821. 
Savukārt, ja lauksaimnieks vienu miežu lauka daļu vēlas pieteikt SLS, bet otru SMI, tad Ģeotelpiskajā iesniegumā tie jādeklarē kā divi atsevišķi lauki. 
Mākslīgu apstākļu radīšana Uzskatāms, ka lauksaimnieks ir radījis mākslīgus apstākļus, lai saņemtu SDA vai SAU, ja viņš nav novācis ražu, kultūraugam sasniedzot gatavības fāzi, vai nav ierīkots jauns ilggadīgo kultūraugu stādījums, izmantojot kultūraugam piemērotu stādīšanas metodi. Šādos gadījumos SDA vai SAU par konkrēto platību noraidīs!

 

Atbalsttiesīgie kultūraugi tomāti, sīpoli, šalotes sīpoli, maurloki, lielloku sīpoli, batūni, ķiploki, puravi, galviņkāposti, ziedkāposti, citi kāposti (izņemot lopbarības kāpostus), galda kolrābji, burkāni, galda kāļi, galda bietes, mangolds (lapu bietes), selerijas, redīsi, melnie rutki, pētersīļi, pastinaki, gurķi, kornišoni, dārza ķirbji, cukīni, kabači, patisoni, vīģlapu ķirbji, lielaugļu ķirbji, muskata ķirbji, skābenes (izmantotas pārtikai), rabarberi, spināti, mārrutki, parastās dilles, salāti, topinambūri, paprika, baklažāni vai sparģeļi
Atbilstības kritēriji platībai
 • viena vai vairāku ar dārzeņiem aizņemtu lauku kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha un tā ir atbalsttiesīga ISIP
 • lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu SA par platībām
Uzskaites sistēma, ja dārzeņu platība pārsniedz 3 ha
 • lauksaimniekam jāizveido uzskaites sistēma, kurā kārtējā gadā par katra kultūrauga laukiem jānorāda šāda informācija:
  • lauka nosaukums vai numurs un platība
  • audzētā kultūrauga suga un šķirne
  • agrotehniskie pasākumi un to īstenošanas datums
  • izmantotie mehāniskie, bioloģiskie, agrotehniskie vai ķīmiskie augu aizsardzības pasākumi, kā arī lietotā AAL nosaukums, deva, apstrādātā platība, apstrādes datums un apstrādes pamatojums
  • ražas novākšanas datums un iegūtās ražas daudzums

Dārzeņu kultūraugu skaitam 1 m2 jābūt vismaz MK noteikumu Nr.198 2. pielikumā noteiktajā apmērā un dārzeņu platībā jāīsteno nezāļu ierobežošanas agrotehniskie pasākumi vismaz tādā apjomā, lai netiktu kavēta kultūraugu augšana un kultūraugi sasniegtu ražas novākšanai piemērotu gatavību.

Atbalsttiesīgie kultūraugi vīnogas, ābeles, bumbieres, krūmcidonijas, smiltsērkšķi, saldie un skābie ķirši, plūmes, dārza pīlādži, zemenes, krūmmellenes, lielogu dzērvenes, upenes, sarkanās un baltās jāņogas, ērkšķogas, aronijas, avenes, kazenes, sausserži, irbenes un plūškoki, melones vai arbūzi
Atbilstības kritēriji platībai
 • viena vai vairāku ar augļu un ogu stādījumiem aizņemtu lauku kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha un tā ir atbalsttiesīga ISIP
 • lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu SA par platībām
Uzskaites sistēma, ja augļu un ogu platība pārsniedz 3 ha
 • lauksaimniekam jāizveido uzskaites sistēma, kurā kārtējā gadā par katra kultūrauga laukiem jānorāda šāda informācija:
  • lauka nosaukums vai numurs un platība
  • audzētā kultūrauga suga un šķirne
  • agrotehniskie pasākumi un to īstenošanas datums
  • izmantotie mehāniskie, bioloģiskie, agrotehniskie vai ķīmiskie augu aizsardzības pasākumi, kā arī lietotā AAL nosaukums, deva, apstrādātā platība, apstrādes datums un apstrādes pamatojums
  • ražas novākšanas datums un iegūtās ražas daudzums

 

Atbalsttiesīgie kultūraugi cietes kartupeļi (k.k. 825)
Atbilstības kritēriji platībai
 • lauksaimnieks ir noslēdzis kartupeļu audzēšanas līgumu ar cietes ražotāju par noteiktu cietes kartupeļu stādījumu platību un noteikta kartupeļu daudzuma piegādi 2024. gadā
 • viena vai vairāku cietes kartupeļu lauku kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha un tā ir atbalsttiesīga ISIP
 • no 1 ha novāktiem un cietes ražotājam piegādātiem cietes kartupeļiem ir iegūtas vismaz 3,5 t kartupeļu cietes
 • maksimālais ha skaits, par kuru var saņemt atbalstu, nepārsniedz līgumā noteikto cietes kartupeļu aizņemto ha skaitu un skaitu, ko nosaka, dalot ar 3,5 to kartupeļu cietes daudzumu, kas iegūts no kārtējā gada kartupeļu cietes ražotājam piegādātājiem kartupeļiem
 • lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu SA par platībām

 

Atbalsttiesīgie kultūraugi  sēklas kartupeļi (k.k. 821)
Atbilstības kritēriji platībai
 • attiecīgajā platībā jāiestāda pirmsbāzes, bāzes vai sertificētas kategorijas pirmās paaudzes sēklas kartupeļi
 • jāizpilda kartupeļu sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kartupeļu sēklaudzēšanu, tostarp no lauka apskatei pieteiktajiem laukiem līdz nākamā gada 15. maijam jāiegūst  vismaz 10,3 t vai bioloģiskajās saimniecībās - vismaz 8,0 t vidēji saimniecībā no 1 ha pirmsbāzes, bāzes vai sertificētas kategorijas sēklas
 • viena vai vairāku ar sēklas kartupeļu aizņemtu lauku kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha un tā ir atbalsttiesīga ISIP
 • lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu SA par platībām
Informācijas iesniegšana VAAD Lauksaimnieks, piesakot sēklas kartupeļu platību VAAD lauku apskatei, sēklaudzēšanas lauku apskates pieteikumā norāda lauka numuru un lauka bloka numuru atbilstoši Ģeotelpiskajam iesniegumam.

 

Atbalsttiesīgie kultūraugi  kvieši (Triticum aestivum L., Triticum spelta L.), rudzi (Secale cereale L.), tritikāle (Triticosecale Wittm), mieži (Hordeum vulgare L.), auzas (Avena sativa L., Avena byzantina K. Koch, Avena nuda L.) un griķi (Fagopyrum esculentum Moench)
Atbilstības kritēriji platībai
 • jāizpilda labības sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par labības sēklaudzēšanu, tostarp no lauka apskatei pieteiktajiem laukiem līdz nākamā gada 15. maijam jāiegūst MK noteikumu Nr.198 22. pielikuma noteiktajā daudzumā attiecīgās sugas PB, B un C kategorijas sēklu apjoms vidēji saimniecībā no 1 ha
 • viena vai vairāku ar labības sēklu apsēto lauku kopējā atbalsttiesīgā platība  ir vismaz 1 ha un tā ir atbalsttiesīga ISIP
 • lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu SA par platībām
Informācijas iesniegšana VAAD Lauksaimnieks, piesakot labības sēklu platību VAAD lauku apskatei, sēklaudzēšanas lauku apskates pieteikumā norāda lauka numuru un lauka bloka numuru atbilstoši Ģeotelpiskajam iesniegumam.

Ja kārtējā gadā izaudzētā sēkla ir sertificēta citā ES dalībvalstī, lauksaimniekam līdz nākamā gada 15.aprīlim jāiesniedz LAD attiecīgās ES dalībvalsts par sēklu sertificēšanu atbildīgās iestādes izsniegts dokuments par kārtējā gadā izaudzēto un līdz nākamā gada 15.aprīlim sertificēto attiecīgās sugas un šķirnes sēklu daudzumu.

Atbalsttiesīgie kultūraugi  pļavas timotiņš, pļavas auzene, hibrīdā airene, daudzziedu viengadīgā airene, sarkanā auzene, ganību airene, niedru auzene, pļavas skarene, kamolzāle, auzeņairene, sarkanais āboliņš, baltais āboliņš, austrumu galega, lucerna, bastarda āboliņš, facēlija, ragainie vanagnadziņi, zirņi, vīķi, lauka pupas vai lupīna (saldā jeb dzeltenā, baltā vai šaurlapu) vai esparsete
Atbilstības kritēriji platībai
 • jāizpilda stiebrzāļu un lopbarības augu sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lopbarības augu sēklaudzēšanu, tostarp no lauka apskatei pieteiktajiem laukiem līdz nākamā gada 15. maijam jāiegūst MK noteikumu Nr.198 22. pielikuma noteiktajā daudzumā attiecīgās sugas PB, B un C kategorijas sēklu apjoms vidēji saimniecībā no 1 ha
 • viena vai vairāku attiecīgo stiebrzāļu un lopbarības augu lauku kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha un tā ir atbalsttiesīga ISIP
 • lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu SA par platībām
Informācijas iesniegšana VAAD Lauksaimnieks, piesakot stiebrzāļu un lopbarības augu platību VAAD lauku apskatei, sēklaudzēšanas lauku apskates pieteikumā norāda lauka numuru un lauka bloka numuru atbilstoši Ģeotelpiskajam iesniegumam.

Ja kārtējā gadā izaudzētā sēkla ir sertificēta citā ES dalībvalstī, lauksaimniekam līdz nākamā gada 15.aprīlim jāiesniedz LAD attiecīgās ES dalībvalsts par sēklu sertificēšanu atbildīgās iestādes izsniegts dokuments par kārtējā gadā izaudzēto un līdz nākamā gada 15. aprīlim sertificēto attiecīgās sugas un šķirnes sēklu daudzumu.

Atbalsttiesīgie kultūraugi vasaras rapsis (Brassica napus subsp. napus f. annua) vai vasaras ripsis (Brassica rapa)
Atbilstības kritēriji platībai
 • viena vai vairāku ar vasaras rapsi vai vasaras ripsi apsētu lauku kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha un tā ir atbalsttiesīga ISIP
 • lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu SA par platībām
Atbalsttiesīgie kultūraugi  mieži, vasaras (k.k. 131), mieži, vasaras ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju (k.k.133), mieži, ziemas (k.k. 132), mieži, ziemas ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju (k.k.135)
Atbilstības kritēriji platībai
 • viena vai vairāku ar miežiem apsētu lauku kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha un tā ir atbalsttiesīga ISIP
 • lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu SA par platībām

 

Atbalsttiesīgie kultūraugi  rudzu populācijas šķirnes
Atbilstības kritēriji platībai
 • jāiesēj un jāaudzē rudzu populācijas šķirnes, kuras kārtējā gada 15.martā ir iekļautas Lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējā katalogā, un sertificētas sēklas iegādi pēdējo 4 gadu laikā apliecina:
  • sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete vai
  • VAAD izsniegtais sēklu testēšanas pārskats, ja sēkla iegūta savā sēklaudzēšanas saimniecībā Latvijā (apliecinājums sēklu partijas atbilstībai normatīvajos aktos par Labības sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām), vai
  • cits sertificētas sēklas izcelsmes apliecinājums
 • viena vai vairāku ar rudzu populācijas šķirnēm apsētu lauku kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha un tā ir atbalsttiesīga ISIP
 • kārtējā gadā jābūt noslēgtam rudzu populācijas šķirņu piegādes līgumam ar maizes ražotāju vai graudu pārstrādātāju, kam noslēgts līgums ar maizes ražotāju
 • lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu SA par platībām
Papildu iesniedzamie dokumenti Papildus Ģeotelpiskajam iesniegumam lauksaimniekam LAD jāiesniedz:
 • dokumenti, kas apliecina attiecīgo rudzu populācijas šķirņu sēklu izcelsmi
 • rudzu populācijas šķirņu piegādes līgums. Ja lauksaimnieks noslēdzis rudzu populācijas šķirņu piegādes līgumu ar graudu pārstrādātāju, tad līgumā jābūt apliecinājumam, ka graudu pārstrādātājam ir līgums ar maizes ražotāju.
Maksimālais daudzums Maksimālais hektāru skaits, par kuru lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt atbalstu, nepārsniedz hektāru skaitu, ko nosaka, dokumentos (sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete, VAAD izsniegtais sēklu testēšanas pārskats vai apliecinājums) paredzēto daudzumu kilogramos dalot ar 40, un pieteikto atbalsttiesīgo hektāru skaitu.
Atbalsttiesīgie kultūraugi 
 • tīrsējā sētas lauka pupas, parastās jeb dārza pupiņas, zirņi, soja, lini un kaņepes 
 • maisījumos ar graudaugiem sēti zirņi, ja zirņu sēklas masas, augu skaita vai to zaļmasas īpatsvars ir lielāks par 50 %
Atbilstības kritēriji platībai
 • lauksaimniekam ir tiesības pretendēt uz SAP par kaņepju platību, ja tā ir  atbalsttiesīga ISIP
 • viena vai vairāku ar proteīnaugiem aizņemtu lauku kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha un tā ir pieteikta ISIP
 • lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu SA par platībām
 • par lauka pupām saistīto ienākumu atbalstu nepiešķir, ja lauksaimnieks ir novācis ražu, kultūraugam nesasniedzot gatavības fāzi!

 

Ģeotelpiskā iesnieguma iesniegšana

Lauksaimniekam, piesakoties SA atbalstiem par platībām, līdz 2024. gada 22.maijam (vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 17.jūnijam) LAD EPS jāiesniedz Ģeotelpiskais iesniegums (nepieciešamības gadījumā arī citus papildu dokumentus).

Par Ģeotelpiskā iesnieguma iesniegšanas datumu tiks uzskatīts tā iesniegšanas datums EPS.

Labojumu vai papildinājumu iesniegšana

Grozījumus Ģeotelpiskajā iesniegumā iespējams iesniegt elektroniski līdz 17.jūnijam:

 • piesakot jaunus atbalsta veidus (ar attiecīgu samazinājumu);
 • pievienojot jaunas platības;
 • precizējot deklarēto platību lielumu un izmantojuma veidu.

Ģeotelpiskā iesnieguma labošana pēc 17.jūnija

Atbalsta pretendentam jāsazinās ar LAD, ja izmaiņas Ģeotelpiskajā iesniegumā notikušas pēc 17.jūnija. Atbalsta pretendents varēs veikt labojumus, nepaplašinot Ģeotelpiskā iesnieguma datus, piemēram, nedrīkstēs pieteikt papildu platības vai jaunus atbalsta veidus. 

 

Ģeotelpiskā iesnieguma atsaukšana

Ģeotelpisko iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji jebkurā laikā līdz dienai, kamēr LAD nav: 

 • informējis par kādām neatbilstībām Ģeotelpiskajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Informatīvais materiāls par platību un dzīvnieku maksājumiem 2024.gadā