Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Valsts atbalsts Platību maksājumi
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Augkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)
  • Kārta atvērta
    • 17.04.2024 - 02.09.2024.

Lai lauksaimniecības primāro produktu ražotājiem stabilizētu naudas plūsmu, kā arī nodrošinātu ekonomisko dzīvotspēju un attīstību, šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums kā de minimis atbalsts, kurš rudenī tiks dzēsts no Ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta (turpmāk - ISIP) avansa maksājuma vai gala maksājuma. Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki var iesniegt līdz 2024. gada 2. septembrim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Īstermiņa aizdevuma likme ir 60 eiro par ISIP pieteikto hektāru.

Aizdevums tiek piešķirts, pamatojoties uz kārtējā gada Ģeotelpisko iesniegumu. Piesakoties uz aizdevumu ir jāsagatavo un jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu.

Īstermiņa aizdevumu lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt vienu reizi gadā.