Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Lopkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
  • 01.09.2022.-30.09.2022.
 • Pieejamais finansējums 2022.gadā
  • 206 030 EUR

Atbalsta mērķis ir saglabāt lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu nozīmīgākās vietējās cilmes sugas atbilstoši Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumam.

Svarīgi!
 • Iesniegumu var iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). 
 • Piereģistrējoties par LAD klientu, pieeja E-pieteikšanās sistēmai (EPS) tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādītā e-pasta tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju.

Pieteikties atbalstam var dzīvnieku audzētājs:

 • kura ganāmpulks un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu,
 • kurš par katru atbalstam pieteikto dzīvnieku uzņemas saistības uz pieciem gadiem, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu, vai tās turpina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai.
 • kurš ir fiziska vai juridiska persona, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347), 9. pantā minētajiem aktīvā lauksaimnieka nosacījumiem.

Atbalsts par konkrētas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu Latvijas teritorijā paredzēts šādā apmērā:

 • par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku, kas vecāks par diviem gadiem – 180 euro;
 • par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku, kas ir vecumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem – 170 euro;
 • par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku, kas vecāks par diviem gadiem – 205 euro;
 • par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku, kas ir vecumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem – 200 euro;
 • par Latvijas baltās cūku šķirnes sivēnmāti, kuras dzīvmasa ir lielāka par 50 kilogramiem, un kuili – 200 euro;
 • par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku – 80 euro;
 • par Latvijas vietējās kazu šķirnes vecā tipa dzīvnieku – 80 euro;
 • par Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem – 210 euro;
 • par Latvijas ardeņa zirgu šķirnes dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem – 200 euro;
 • par Latgales rikšotāju zirgu šķirnes dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem – 200 euro.