Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Augkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Atbalsta mērķis ir saglabāt un novērtēt augu ģenētisko resursu (turpmāk – kultūraugu genofonds) un izolātu kolekcijas, paplašinot selekcijas darba iespējas, kā arī novērtēt lauksaimniecības kultūraugu standartšķirni un pārbaudīt šķirnes identitāti.

Atbalstu saņem pretendents, kas īsteno vismaz vienu no šādām darbībām:

 • saglabā un novērtē kultūraugu genofondu (izņemot dekoratīvos augus);
 • nodrošina šķirnes identitātes pārbaudi atbilstoši līgumam par sēklu partiju šķirnes identitātes pārbaudes (pēcpārbaudes) lauciņu uzturēšanu, kurš noslēgts ar Valsts augu aizsardzības dienestu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu;
 • novērtē lauksaimniecības kultūraugu standartšķirni;
 • uztur Latvijas izcelsmes dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekciju
 • novērtē labības šķirņu izturību pret slimībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu”;

  Pretendents:

  • līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) iesniegumu, izmantojot Lauku atbalsta dienesta sagatavoto veidlapu, un kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programmu atbilstoši šo noteikumu 45. pielikumā minētajiem izcenojumiem;
  • vienu gadu no valsts atbalsta piešķiršanas dienas nav tiesīgs atsavināt kultūraugu genofondu, ja vien atsavināšana nav saskaņota ar Zemkopības ministriju; 
  • mēneša laikā pēc attiecīgā notikuma konstatēšanas rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu par kultūraugu genofonda postījumiem, kā arī par programmas iespējamo neizpildi;
  • sagatavo pārskatu par kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas rezultātiem un līdz kārtējā gada 30. decembrim iesniedz to Zemkopības ministrijā.