Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Augkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Atbalsta mērķis ir saglabāt un novērtēt augu ģenētisko resursu kolekcijas  un paplašināt selekcijas darba turpināšanas iespējas, kā arī veikt šķirnes identitātes pārbaudi.

Atbalstu saņem pretendents, ja tam:

  1. pieder kultūraugu genofonds (izņemot dekoratīvos augus);
  2. jānodrošina šķirnes identitātes pārbaudes veikšana;
  3. nepieciešams veikt lauksaimniecības kultūraugu standartšķirnes novērtēšanu. 

Lai saņemtu atbalstu, pretendents  līdz kārtējā gada 15.martam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) iesniedz:

  1. iesniegumu;
  2. kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programmu;
  3. ja pretendentam jānodrošina šķirnes identitātes pārbaudes veikšana, tas programmā papildus norāda šķirnes identitātes pārbaudei paredzēto vienību skaitu pa sugu grupām.