Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 2007 – 2013
Piens un augļi skolai Kārta atvērta Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos Kārta atvērta Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē Kārta noslēgusies Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē Kārta noslēgusies Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē Kārta noslēgusies Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē Kārta noslēgusies Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē Kārta noslēgusies Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē Kārta noslēgusies Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai Kārta noslēgusies Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei vai likvidēšanai Kārta noslēgusies 17 Riska pārvaldība Kārta noslēgusies Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS) Kārta noslēgusies Kredītprocentu dzēšana Kārta noslēgusies Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs Kārta noslēgusies 6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības Kārta noslēgusies Lauksaimniecības produktu privātā uzglabāšana Kārta noslēgusies Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm (SSG) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām (SKZ) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem (SLM) 2020.g. Kārta noslēgusies Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām (SAI) 2020.g. Kārta noslēgusies Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 2020.g. Kārta noslēgusies Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus" (SVIN) 2020.g. Kārta noslēgusies Atbalsts biškopības nozarei Kārta noslēgusies Dīzeļdegviela lauksaimniekiem Kārta noslēgusies 5 Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana Kārta noslēgusies Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai Kārta noslēgusies Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai Kārta noslēgusies Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem Kārta noslēgusies 4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Kārta noslēgusies 4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Kārta noslēgusies Atbalsts biškopības nacionālajai programmai Kārta noslēgusies 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Kārta noslēgusies Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm Kārta noslēgusies Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm Kārta noslēgusies Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Kārta noslēgusies Cūkgaļas privātā uzglabāšana Kārta noslēgusies Kompensācijas dzīvnieku īpašniekiem, kas nespēj īstenot bioloģiskās drošības pasākumus novietnēs vai kuriem Āfrikas cūku mēra ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi (ja tiek izkautas veselas cūkas) Kārta noslēgusies 121- Lauku saimniecību modernizācija Kārta noslēgusies 123- Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana Kārta noslēgusies Atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem ("Skolas piens") Kārta noslēgusies 112- Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem Kārta noslēgusies 141- Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai Kārta noslēgusies
Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.