Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm

 

Atbalstu var saņemt par šādām zīdītājgovīm:
gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku; govi, ja to neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai (Latvijas Brūnā, Latvijas Zilā, Švices, Norvēģu Sarkanā, Tiroles Pelēkā u.c. šķirnes); telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi astoņu mēnešu vecumu.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

  • dzīvniekus reģistrē, apzīmē (20 dienu laikā pēc piedzimšanas un pirms tas atstāj ganāmpulku, kurā piedzimis) un par tiem regulāri sniedz informāciju normatīvos aktos paredzētā kārtībā;
  • lauksaimnieks LDC deklarē šo noteikumu 62.punktā minētās govis un telītes kā zīdītājgovis vai telītes kā potenciālās zīdītājgovis pirms šo noteikumu 63.2.apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē;
  • 2014.gadā no 15.maija līdz 15.novembrim ir iesniegts iesniegums LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē;
  • iesniegumā PPVA par zīdītājgovīm saņemšanai 2014.gadā norāda zīdītājgovju skaitu, kas nav mazāks par 60% no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita attiecīgajā gadā (kopējo maksājumam pieteikto dzīvnieku skaitu veido papildu valsts tiešajam maksājumam par zīdītājgovīm pieteiktās govis un teles). Maksājumam pieteikto telīšu skaits nedrīkst pārsniegt 40% no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita;
  • saglabā ganāmpulkā iesniegumā norādīto dzīvnieku skaitu un to proporciju vismaz sešus mēnešus pēc iesnieguma iesniegšanas dienas.


SVARĪGI:

Ja lauksaimniekam 6 mēnešu laikposmā pēc iesnieguma iesniegšanas dienas, rodas apstākļi, kuru dēļ ganāmpulkā ir nepieciešams aizstāt kādu no iesniegumā minētajiem dzīvniekiem, to aizstāj ar zīdītājgovs vai potenciālās zīdītājgovs (teles) statusam atbilstošu dzīvnieku 20 dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās un 7 dienu laikā pēc dzīvnieka aizstāšanas jāveic labojums LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegtajā iesniegumā.

Iesnieguma iesniegšana: No 2014.gada 15.maija līdz 15.novembrim.

Iesniedzamās veidlapas: Iesniegums pārejas posma valsts atbalstam par zīdītājgovīm 2014.gadā.

Saistošā likumdošana: MK 2013.gada 12.marta noteikumi Nr.139 ”Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros".

Palīgtabula iesnieguma PPVA par zīdītājgovīm un telēm aizpildīšanai

 

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.