Valsts un ES atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Skolas auglis")

Valsts un ES atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem
vispārējās izglītības iestādēs ("Skolas auglis")

Atbalstu piešķir par skolēniem sadalītiem svaigiem augļiem – āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm – un dārzeņiem – kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem un kāļiem – vai šo produktu asorti.

Augļiem un dārzeņiem jābūt audzētiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību, kā arī jābūt transportētiem no to ražošanas un iesaiņošanas vietas līdz skolēniem ne tālāk par 300 km.

Uz atbalstu var pieteikties produktu ražotāji, tostarp arī to kooperatīvās sabiedrības, kas reģistrējušies Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī pašvaldības un izglītības iestādes, saimnieciskās darbības veicēji, kas nodrošina skolas ēdināšanu.

Atbalsta pretendentam ir jāreģistrējas LAD klientu reģistrā un jāiesniedz LAD iesniegums apstiprinājuma saņemšanai.

Atbalsta saņemšanas kārtība 2013./2014. gadā

2013./2014.mācību gadā noteiktas kompensācijas likmes par vienu 100 g augļu un dārzeņu porciju:

 1. par vienu neiesaiņotu augļu vai dārzeņu porciju Ls 0,11;
 2. par vienu iesaiņotu augļu vai dārzeņu porciju Ls 0,13;
 3. par vienu neiesaiņotu augļu un dārzeņu asorti porciju Ls 0,13;
 4. par vienu iesaiņotu augļu un dārzeņu asorti porciju Ls 0,14.

Piemaksa Ls 0,01 apmērā pie minētajām porciju kompensāciju likmēm skolās, kurās skolēnu skaits ir līdz 150 izglītojamajiem, un tās atrodas ārpus pilsētām, kas ir noteiktas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils).

Publikācija 2013.gada 17.jūnija  LR Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis": https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=257568.

INFORMĒJAM, ka ņemot vērā, ka Latvijā euro ieviešanas diena ir 2014.gada 1.janvāris, pie 2013.gada 17.jūnijā LR oficiālā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētām atbalsta likmēm latos programmas „Skolas auglis” ietvaros 2013./20014.mācību gadā papildus noteiktas šādas  augļu un dārzeņu (turpmāk -  produkti) porciju kompensācijas pamata likmes (t.sk. PVN) euro:

 1. par vienu neiesaiņotu augļu vai dārzeņu porciju 0,16 euro;
 2. par vienu iesaiņotu augļu vai dārzeņu porciju 0,18 euro;
 3. par vienu neiesaiņotu augļu un dārzeņu asorti porciju 0,18 euro;
 4. par vienu iesaiņotu augļu un dārzeņu asorti porciju 0,20 euro.

Papildus noteikts, ka piemaksas Ls 0,01 apmērā pie minētajām porciju kompensāciju likmēm skolās, kurās skolēnu skaits ir līdz 150 izglītojamajiem, un tās atrodas ārpus pilsētām, kas ir noteiktas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils), ekvivalents EUR ir 0,01 euro.

Publikācija 2013.gada 14.novembra LR Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis": https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=261952. 

 

Augļu un dārzeņu produktu izdales periods 2013./2014.mācību gadā ir no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 24.janvārim.

Atbalsta periodā skolēni trīs reizes mācību nedēļā saņem augļu vai dārzeņu, vai to asorti porciju.

!!! Apstiprinātie atbalsta pretendenti Lauku atbalsta dienestā līdz 2013.gada 20.septembrim iesniedz Iesniegumu dalībai atbalsta programmā kārtējā 2013./2014. mācību gadā (MK 03.08.2010. noteikumu Nr.737 1.1.pielikums).

Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu atbalsta saņemšanai par vienu kalendāra mēnesi, kurā izdalīti produkti, kuram pievieno sekojošus pavaddokumentus:

 • vispārējās izglītības iestādes sagatavotu izziņu, ja izglītības iestādē attiecīgajā atbalsta perioda mēnesī ir mainījies tajā reģistrēto 1.–9.klases skolēnu skaits;
 • vispārējās izglītības iestādei piegādāto produktu pavaddokumentu atvasinājumus, kas ir sagatavoti, ievērojot normatīvos aktus dokumentu izstrādes un noformēšanas jomā. Pavaddokumentā norāda piegādāto porciju skaitu, kā arī piegādāto augļu un dārzeņu daudzumu kilogramos;
 • fasējamā materiāla iegādi apliecinošos dokumentus, ja skolēniem izplatītie iesaiņoti atbalsta produkti, kas sagatavoti vispārējās izglītības iestādes ēdnīcā;
 • uzskaites dokumentu par atbalsta produktu sagatavošanu, ja skolēnam tiek izdalīti augļi un dārzeņi vai to asorti, kas sagatavoti vispārējās izglītības iestādes ēdnīcā.

2013./2014. mācību gadā

 1. Vispārējās izglītības iestāde atbalsta periodā veic izdalīto porciju uzskaiti un reizi mēnesī sagatavo produktu izlietojuma (porcijās) pārskatu (divos eksemplāros), norādot informāciju par iepirkto un skolēniem sadalīto produktu daudzumu, kā arī pārskatu par organizētajiem izglītojošajiem pasākumiem. Vienu pārskata eksemplāru glabā vispārējās izglītības iestādē, otru iesniedz atbalsta pretendentam. 
 2. Piesakoties atbalstam 2013./2014.mācību gadā, pārskatu LAD vairs neiesniedz.
 3. Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt elektroniski, izmantojot LAD elektronisko pieteikšanās sistēmu EPS.
 


Apstiprinātie atbalsta pretendenti

Ja apstiprinājums programmai tika saņemts 2010./2011., 2011./2012.  vai 2012./2013. mācību gadā, tad atkārtots apstiprinājums jaunajam mācību gadam nav nepieciešams!

2013./2014. mācību gadā atbalsta programmā „Skolas auglis” iesaistīto vispārējo izglītības iestāžu saraksts

Vispārējās izglītības iestādes, kurās 2013./2014. mācību gadā reģistrēto izglītojamo skaits ir mazāks par 150 izglītojamajiem un tās atrodas ārpus Republikas pilsētām, kas ir noteiktas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils) [aktuālais saraksts uz 10.12.2013.]

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.