Sviesta privātā uzglabāšana

ES piena un piena produktu Kopējā tirgus organizācijas ietvaros tiek nodrošināts atbalsts par sviesta privāto uzglabāšanu.
Atbalsta programmas galvenais mērķis ir ar sezonālo glabāšanu novērst nopietnus tirgus traucējumus Kopienā, kas veidojas sviesta sezonālās ražošanas dēļ.
Atbalsts paredzēts par sālīta un nesālīta sviesta uzglabāšanu privātās noliktavās, saskaņā ar Regulas 1234/2007 28.panta a) punktā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem:

  • Nesālīts sviests, kas ražots no krējuma vai piena apstiprinātā Kopienas uzņēmumā un kurā piena tauku saturs ir vismaz 82 %, beztauku sausnas saturs nepārsniedz 2 % un maksimālais mitruma saturs nepārsniedz 16 %;
  • Sālīts sviests, kurš ražots no krējuma vai piena apstiprinātā Kopienas uzņēmumā un kura piena tauku saturs ir vismaz 80 %, beztauku sausnas saturs nepārsniedz 2 %, mitruma saturs nepārsniedz 16 % un maksimālais sāls saturs nepārsniedz 2 %.


Privātās uzglabāšanas atbalstu var piešķirt tikai sviestam, kurš ražots uzņēmumā, kurš apstiprināts saskaņā ar Regulas (EK) Nr.105/2008 4.panta 1.punkta a),b) un c) apakšpunktu, 28 dienu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas dienas.

Novietošana uzglabāšanā notiek laika posmā no 2012. gada 1. marta līdz 15. augustam.
Izņemt no noliktavas drīkst no 2012. gada 16. augusta.
Minimālais uzglabāšanas laiks ir 90 dienas, bet maksimālais 210 dienas.
Uzglabātā partija jāsver vismaz vienu tonnu, tai jābūt viendabīgam sastāvam un kvalitātei un jābūt ražotai vienā uzņēmumā un novietotai uzglabāšanai vienā noliktavā vienā dienā;
Piedāvājums atteicas uz produktiem, kas pilnībā novietoti uzglabāšanā.
Pretendents nedrīkst atsaukt iesniegto pieteikumu.
Pretendentam Lauku atbalsta dienestā vismaz 3 dienas pirms produkta ievietošanas privātā uzglabāšanā (noliktavā) – jāsniedz paziņojums PAZ par produkta ievietošanu uzglabāšanā pēc sekojošas adreses: Republikas laukumā 2; 1214. - 1216.kab; Tirgus Kopējās organizācijas departamenta Tirgus stabilizēšanas pasākumu daļā.

 Pretendentam jāiesniedz pieteikumu par privāto uzglabāšanu PIET1 (ja sviests netiek glabāts ražotāja uzņēmuma noliktavā) vai PIET2 (ja sviests tiek glabāts ražotāja uzņēmuma noliktavā).

Starp Lauku atbalsta dienestu un sekmīgo pretendentu 30 dienu laikā pēc pieteikuma PIET1 vai PIET2 saņemšanas tiek noslēgts līgumus par uzglabāšanā novietojamo produktu daudzumu, kurā uzglabātājs apņemas ievērot Regulas Nr.826/2008 22.panta prasības.
Jāuzglabā vismaz 99% no līgumā noteiktā sviesta daudzuma apstākļos, kas nodrošina minēto produktu īpašību saglabāšanu, neaizstājot uzglabātos produktus un nepārvietojot tos uz citu uzglabāšanas vietu.

Atbalsts par sviesta privāto uzglabāšanu ir :

  • 14,88  EUR par uzglabāšanā novietota produkta tonnu par fiksētām glabāšanas izmaksām,
  • 0,26  EUR par tonnu dienā par līgumā paredzēto sviesta uzglabāšanu.


Uzņēmumam, kas iesniedz pieteikumu par privātās uzglabāšanas atbalstu, ir jābūt dibinātam Eiropas Savienības teritorijā un reģistrētam kā PVN maksātājam. Novietojot sviestu uzglabāšanā uz sviesta iepakojuma jābūt norādītām vismaz šādām ziņām:

  • numurs, pēc kura identificē izgatavošanas uzņēmumu un dalībvalsti;
  • izgatavošanas datums;
  • datums, kad notikusi novietošana uzglabāšanā;
  • ražošanas partijas numurs;
  • vārds “sālīts” tāda sviesta gadījumā, kas norādīts Regulas (EK) Nr.1234/2007 28.panta 2) punkta ii)daļā.
  • tīrsvars.

Vismaz piecas darba dienas pirms uzglabāšanas beigām rakstiski jāinformē Lauku atbalsta dienestu par attiecīgā produkta izvešanu no noliktavas, norādot izvešanai paredzēto produkta partiju un daudzumu.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.