Atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem ("Skolas piens")

  Atbalsts piena un piena produktu piegādei
izglītības iestāžu skolēniem ("Skolas piens")

Eiropas „Skolas piena” programma mudina bērnus lietot piena produktus un ievērot sabalansētu diētu. Veicinot pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, tā spēlē arī zināmu izglītojošu lomu. Saskaņā ar šo programmu, Eiropas Savienība izmaksā subsīdijas skolām un citām izglītības iestādēm skolēnu nodrošināšanai ar augstvērtīgu pienu un piena produktiem.

 

Pieprasot atbalstu sākot ar 2013./2014. mācību gadu par kārtējo periodu, apstiprinātais pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

  1. Iesniegumu atbalsta saņemšanai (iesnieguma veidlapa ar valsts atbalstu 0,47 EUR; iesnieguma veidlapa ar valsts atbalstu 0,54 EUR);
  2. Vispārējās izglītības iestādei piegādāto produktu pavaddokumentu atvasinājumus, kas ir sagatavoti, ievērojot normatīvos aktus dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā;
  3. Apliecinājumu par izglītojamo skaitu izglītības iestādē (apliecinājuma veidlapa). Apliecinājumu ieniedz pretendējot uz atbalstu pirmo reizi mācību gadā, kā arī, ja mainījusies iepriekš iesniegtā apliecinājumā norādītā informācija!

Pārskatu par par piegādāto piena produktu izlietojumu sagatavo divos eksemplāros: viens pārskata eksemplārs glabājas vispārējās izglītības iestādē, bet otrs - pie pretendenta.

INFORMĒJAM:

Ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”, kas paredz, ka sākot ar 2014.gada 1.martu piena produktu piegādēm piemēro valsts atbalsta likmi 0,54 euro par 1 litru piena.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.