111- Arodapmācības un informācijas pasākumi

Pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” apakšaktivitāte „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana”

Projektu iesniegšanas kārta aktivitātei atvērta no 18.04.2014. līdz 19.05.2014Publiskā finansējuma apjoms ir  352 842 EUR.
Atbalsta pretendents var būt tikai juridiska persona, kas sniedz mācību pakalpojumus un atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:
• ir pieredze pieaugušo tālākizglītības organizēšanā;
• nodrošina mācības visā sludinājumā norādītajā teritorijā;
• nodrošina, ka mācību kursu klausītāji ir lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarē nodarbinātie vai meža īpašnieki;
• lektoriem, kas sniedz mācību pakalpojumu, ir augstākā vai profesionālā vidējā izglītība attiecīgajā nozarē.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt mācības, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarēs.
Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas mācības par efektīvu lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu ražošanu, vidi saudzējošām tehnoloģijām, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanas, kā arī produktu kvalitātes un pievienotās vērtības paaugstināšanas un savstarpējās atbilstības prasību ievērošanas jomā.
Projekta ietvaros tiks apmācīti vismaz 15 klausītāji un mācību apjoms nav mazāks par 16 akadēmiskajām stundām, no kurām 30–50 % ir praktiskās nodarbības.
Atbalsta intensitāte ir 80 % apmērā no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas. Viena projekta ietvaros maksimāli pieejamais publiskā finansējuma apjoms ir 9960,10 euro, ievērojot nosacījumu, ka vienas mācību stundas attiecināmās izmaksas nepārsniedz 313,03 euro.
Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2015. gada 1.marts.
Pretendentu izvērtēšanā tiks ņemta vērā katra pretendenta atbilstība noteiktajiem kritērijiem, projekta ideja un atbilstība izvirzītajam mērķim.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.