Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana (LDGRS 08)

 "Lauku attīstības programmas 2007-2013" pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" (LDGRS) atbalstu var saņemt pretendents, kura īpašumā esošais ganāmpulks reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un kurš nodarbojas ar vietējās izcelsmes nozīmīgo šķirņu lauksaimniecības vaislas dzīvnieku, kuri nacionāli un starptautiski ir atzīti kā apdraudētas populācijas.


SVARĪGI :

LDGRS atbalsts paredzēts ganāmpulka īpašniekam par sekojošu vietējo, nozīmīgo lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu audzēšanu un pavairošanu: 

 •   Latvijas brūnās šķirnes govs;
 •   Latvijas zilās šķirnes govs;
 •   Latvijas baltās šķirnes cūka;
 •   Latvijas tumšgalves šķirnes aita;
 •   Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieks;
 •   Latvijas vietējo kazu šķirnes dzīvnieks.
 • Katrā saistību gadā ganāmpulka īpašniekam ir atkārtoti jāsaņem šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas izsniegts atzinums par katra uz LDGRS pieteiktā lauksaimniecības dzīvnieka atbilstību  šķirnes aprakstam. 
 • 2014.gadā Agrovides apakšpasākuma LDGRS atbalsta pretendentiem ir tiesības uzņemties jaunas saistības!
 • Iesniedzot LDGRS iesniegumu pirmo reizi, atbalsta pretendents saistības uzņemas uz pieciem gadiem par katru lauksaimniecības dzīvnieku atsevišķi.
 • Katru gadu, aizpildot un iesniedzot LDGRS iesniegumu, atbalsta pretendents apliecina saistību turpināšanu.
 • Turpmākos piecus saistību gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada atbalsta pretendents uzņemas saistības, t.i., apņemas atbalsttiesīgo dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt, izņemot īpašus apstākļus (izbeidzies dzīvnieka produktīvais vecums, dzīvnieks neatbilst ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām, slimības, nelaimes gadījumi, kuros dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams).
 •  Ja ir iestājušies īpašie apstākļi, tad to var apliecināt:
 • veterinārārsta izsniegta izziņa, uz kuras ir datums, pamatots iemesls, veterinārārsta paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs ar licences numuru;
 • šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija, ja dzīvnieks ir brāķējams un neatbilst ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām.
 • Iestājoties īpašiem apstākļiem, lauksaimnieks vai viņa pilnvarotā persona par tiem rakstiski 10 dienu laikā no iestāšanās brīža informē Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, kurā iesniegts LDGRS Iesniegums, kā arī iesniedz detalizētu īpašo apstākļu aprakstu un īpašos apstākļus apliecinošus dokumentus!

 

Skaidrojums par Agrovides saistībām.

 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Līdz 2014.gada 3.septembrim

(līdz 29.septembrim ar atbalsta apjoma samazinājumu)

LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) vai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), jāiesniedz: 

 • Iesniegums „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana 2014.gadā”;
 • Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas izsniegts atzinums par dzīvnieku atbilstību lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas kritērijiem (nav obligāti iesniedzams);
 • un vajadzības gadījumā - papildu dokumenti.

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA:

2014.gada 29. septembris

ir pēdējais datums, kad var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus LDGRS iesniegumā.

 

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2015.gada 30.jūnijam, un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.