Īpašais atbalsts lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai (ISA)

Īpašais atbalsts lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai (ISA) var saņemt par pirmbāzes, bāzes un sertificēto sēklu daudzumu, kas ievākts kārtējā gada laikā un sertificēts līdz nākamā gada 30.aprīlim, ja lauksaimnieks izpilda sertifikācijas nosacījumus.

 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

līdz 2014.gada 1.augustam

(līdz 26.augustam ar atbalsta apjoma samazinājumu)

lauksaimnieks LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz iesniegumu Iesniegums īpašajam atbalstam lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai 2014.gadā.

 

NODERĪGI:

Sēklas kartupeļu un lopbarības augu sēklu sugas un to maksājuma likmes

 

Kultūraugu sugas

Atbalsta likme,
EUR/tonnu

1.

Lopbarības augi

 

1.1.

Pļavas timotiņš (Phleum pratense L.)

279

1.2.

Pļavas auzene (Festuca pratensis Huds.)

281

1.3.

Hibrīdā airene (Lolium x boucheanum Kunth)

205

1.4.

Daudzziedu viengadīgā airene (Lolium multiflorum Lam.)

124

1.5.

Sarkanā auzene (Festuca rubra L.)

279

1.6.

Ganību airene (Lolium perenne L.)

211

1.7.

Niedru auzene (Festuca arundinacea Scherb.)

213

1.8.

Pļavas skarene (Poa pratensis L.)

630

1.9.

Kamolzāle (Dactylis glomerata L.)

302

1.10.

Sarkanais āboliņš (Trifolium pratense L.)

694

1.11.

Baltais āboliņš (Trifolium repens L.)

1 298

1.12.

Austrumu galega (Galega orientalis Lam.)

630

1.13.

Lucerna (Medicago spp)

742

1.14.

Bastarda āboliņš (Trifolium hybridum L.)

1 298

1.15.

Sējas zirņi (Pisum sativum L.)

46

1.16.

Vīķi (Vicia spp.)

113

1.17.

Lauka pupas (Vicia faba L.)

35

2.

Sēklas kartupeļi (Solanum tuberosum L.)

 

2.1.

Kartupeļi PB un B kategorija

76

2.2.

Kartupeļi C kategorija

34

 

Ja atbalsta apmērs par lopbarības augu sēklām 2014.gadā valstī pārsniegs kopējo pieejamo atbalsta apmēru EUR 261 000, tiks piemērots samazinājuma koeficients. Samazinājuma koeficientu LAD aprēķinās līdz 2015.gada 5.jūnijam un publicēs to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz 10.jūnijam.

Ja atbalsta apmērs par sēklas kartupeļiem 2014.gadā valstī pārsniegs kopējo pieejamo atbalsta apmēru EUR 122 000, tiks piemērots samazinājuma koeficients. Samazinājuma koeficientu LAD aprēķinās līdz 2015.gada 5.jūnijam un publicēs to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz 10.jūnijam.

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2015.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

 

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.