Erozijas ierobežošana (EI)

"Lauku attīstības plāna 2004-2006" pasākuma "Agrovides" apakšpasākuma Erozijas ierobežošana (EI) mērķis ir veicināt erozijas samazināšanu, palielinot veģetācijas noklāto platību proporciju lauksaimniecībā izmatojamās zemēs.

SVARĪGI:

2010.gadā jauni pretendenti jaunas saistības Agrovides apakšpasākumā EI  neuzņemas! Šajā apakšpasākumā piesakās tikai tie klienti, kuriem ir aktīvas saistības (2006 - 2010)!

2010.gads ir pēdējais saistību gads EI apakšpasākumā un pēdējais gads, kad ir jāiesniedz atbalsta iesniegums par saistību izpildi (2006-2010).

Pretendējot uz EI atbalstu, lauksaimniekam, kurš jau ir uzņēmies saistības, jāņem vērā divi svarīgi nosacījumi:

1) Laika posmā no 15.novembra līdz 1.martam vismaz 70% no saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes jābūt aizņemtai ar zaļajām platībām.
2) Platības, par kurām saistības uzņemtas 2006.gadā, turpmāk samazināt nedrīkst un tās jāpiesaka atbalstam. Drīkst mainīt saistību platības atrašanās vietu, kultūras un lauku numerāciju EI iesniegumā!

Ja saistību platība 2010. gadā samazināta ne vairāk kā par 20 %, saistību periodā saņemto atbalstu par samazināto saistību platību atbalsta saņēmējam nav jāatmaksā, t.i., saistības tiek pārtrauktas bez atmaksas!

Ja saistību platība kārtējā gadā tiek samazināta vairāk kā par 20%, Jums ir jāatmaksā LAD līdz šim saņemtais atbalsta apjoms par visu platības daļu, par kuru saistības tiek pārtrauktas, tai skaitā par saistībām, ko uzņēmušies iepriekšējie īpašnieki.

Agrovides saistības viena lauka līmenī (paskaidrojoša tabula).

Kā rīkoties, kad spēcīgo nokrišņu dēļ 2010.gada rudenī nav iespējams veikt savlaicīgu zemes apstrādi?

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

No 1. septembra LAD uzsāk iesnieguma “Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” iesniegums 2010.gadā” (EI iesniegums) veidlapu izsniegšanu reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP). Obligāts nosacījums, lai saņemtu izdrukātu veidlapu, pretendentiem jāuzrāda LAD klienta reģistrācijas numurs.

Līdz 2010.gada 4.oktobrim iesniedz "Pasākuma "Agrovide" apakšpasākuma 'Erozijas ierobežošana" iesniegums 2010.gadā" un lauku bloku kartes, kurās atzīmētas apsaimniekotās LIZ platības, t.i., gan uz EI atbalstu pieteiktās, gan tās platības kas, norādītas kā platības bez atbalsta. 

Ja pretendents 2010.gadā ir iesniedzis iesnieguma veidlapu “Platību maksājumu iesniegums 2010.gadā”, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) un EI iesniegumā pieteikto lauku atrašanās vieta ir mainīta, lauku platības ir samazinātas vai palielinātas salīdzinājumā ar pavasarī iesniegto iesniegumu, tad rudenī, piesakoties EI atbalstam, lauku bloku kartes ir jādrukā un jāiesniedz RLP.

EPS klients, kuram ir EI saistības, kartes var izdrukāt no sava EPS profila, izpildot šādas darbības:
=> Sākums/Iesniegumu saraksts/ Izvēlas 2010.gada „Izdrukas”, sadaļā „Kartes izdrukas” izvēlas „Platību maksājumu iesniegums 2010.gadā” 

     => sagaida, kad ielādējas karte, tad spiest uz <Drukāt uz PDF> 

           => sagaidīt, kad sistēma paziņo „PDF dokumentu ģenerēšana ir pabeigta!” 

                 => saglabāt atsevišķās PDF datnes vai visas izdrukas *.ZIP formātā.

N.B.! Ja pretendents 2010.gadā ir iesniedzis iesnieguma veidlapu “Platību maksājumu iesniegums 2010.gadā”, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, un tagad rudenī EI iesniegumā pieteikto lauku atrašanās vieta un to platības netiek mainītas (t.i., ne lauku konfigurācija, ne platība) salīdzinājumā ar iesnieguma veidlapā “Platību maksājumu iesniegums 2010.gadā” un lauku bloku kartē norādīto informāciju, tad rudenī lauku bloku kartes drīkst nedrukāt un neiesniegt RLP. Bet EI iesniegums ir jāiesniedz RLP!

Jebkādus papildinājumu un labojumus EI iesniegumā var iesniegt līdz 20.oktobrim (ieskaitot).

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2011.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.