Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība (BLA 04)

"Lauku attīstības plāna 2004 - 2006" pasākuma "Agrovide" apakšpasākuma Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība (BLA 04) mērķis ir sekmēt augstas kvalitātes produktu ražošanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās, kas tiek apsaimniekotas ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm.

2010.gads ir pēdējais saistību gads BLA 04 apakšpasākumā un pēdējais gads, kad ir jāiesniedz atbalsta iesniegums par saistību izpildi (2006 - 2010).

Ja Jūs paplašināt esošās saistības apakšpasākumā  BLA 04 par 0.01 ha, tad Jums sākas jauns piecu gadu saistību periods saskaņā ar BLA 08 atbalsta saņemšanas nosacījumiem!

Ja saistību platība 2010. gadā samazināta ne vairāk kā par 20 %, saistību periodā saņemto atbalstu par samazināto saistību platību atbalsta saņēmējam nav jāatmaksā, t.i., saistības tiek pārtrauktas bez atmaksas!

Ja saistību platība kārtējā gadā tiek samazināta vairāk kā par 20%, Jums ir jāatmaksā LAD līdz šim saņemtais atbalsta apjoms par visu platības daļu, par kuru saistības tiek pārtrauktas.

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Līdz 2011.gadā 15.maijam (līdz 10.jūnijam ar atbalsta samazinājumu) iesniedz LAD "Platību maksājumu iesniegums 2011.gadā" un LAD izsniegtas lauku bloku kartes, kurās iezīmētas deklarētās platības. Līdz 2011.gada 10.jūnijam iesniedz "Atbalsta iesniegums "Agrovides" apakšpasākumiem 2011.gadā". 2011.gada 10.jūnijs ir pēdējais datums līdz kuram var iesniegt jebkādus labojumus un papildinājumus attiecībā uz BLA 04.

Aizpildot Atbalsta iesniegumu "Agrovides" apakšpasākumiem 2011.gadā, ja Jūs piesakaties uz BLA 04 lūdzu norādiet, kurā sertificējošā institūcijā tiek veikta sertifikācija (atzīmēt ar x).

Viens pretendents apakšpasākuma ietvaros drīkst iesniegt tikai vienu iesniegumu saistību gada ietvaros.

2011.gada 10.jūnija ir pēdējais datums, kad var iesniegt labojumus un papildinājumus attiecībā uz BLA 04.

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2012.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

 Agrovides saistības viena lauka līmenī (paskaidrojoša tabula).

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.