Jautājumi par zaļināšanas prasībām

Kur var redzēt Platību maksājumu likmes 2020. gadam?

13.01.2021.

Platību maksājumu atbalsta likmes 2020.gadam un izmaksu grafiku 2021.gadā var apskatīt šeit.

Vai šogad sakarā ar lietainajiem laika apstākļiem nav plānots pagarināt zālāju novākšanas termiņus līdzīgi kā pagājušajā gadā?

14.08.2019.

Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15. septembrim

Laikapstākļi 2019. gada pavasarī un vasarā līdz šim ir bijuši ārpus parastajām normām, kas daļai lauksaimnieku, jo īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījuši sarežģījumus nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lopbarības vajadzībām.

Strauji mainīgie laika apstākļi atstāja negatīvo ietekmi 2019.gada lauksaimniecības produkcijas ražošanai veģetācijas periodā. Šogad jūnija vidējā gaisa temperatūra Latvijā  pārsniedza mēneša normas, kļūstot par siltāko jūnija mēnesi novērojumu vēsturē, savukārt nokrišņu daudzums bija 33% zem mēneša normas, kas ietekmēja zālāju augšanu un kavēja uzsākt to nopļaušanu un novākšanu lopbarības vajadzībām jūnija beigās. Jūlijā nokrišņu daudzums bija 15% virs mēneša normas un daudzviet uz zālāju laukiem nebija iespējams uzbraukt ar pļaušanas un novākšanas tehniku. Arī augustā Latvijā saglabājas mitrs un vēss laiks, kas apgrūtina zālāju nopļaušanu un novākšanu līdz 15.augustam.

15. augusts ir noteikts kā datums, līdz kuram zālājam jābūt noganītam vai nopļautam un novāktam, lai pilnā apmērā saņemtu ES platību maksājumus – vienoto platības maksājumu, maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb “zaļināšanas” maksājumu, mazo lauksaimnieku shēmas maksājumu, maksājumu par bioloģisko lauksaimniecību, maksājumu par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi. 

Ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus, lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, arī šogad Zemkopības ministrija ir paredzējusi iespēju līdz 15.septembrim nopļaut un novākt tos zālājus, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebūs iespējams nopļaut un novākt līdz 15.augustam.

Man ir kravas busiņš. Kā es varu saņemt vinjetes atlaidi šogad?

23.07.2019.

Lai saņemtu atbrīvojumu no Autoceļu lietošanas nodevas (vinjetes (laika posmā no 10.07.-30.09.)), transportlīdzekļa īpašniekam atbrīvojums par konkrēto transporta līdzekli ir jāreģistrē CSDD.

 

 

Atbrīvojumu no Autoceļu lietošanas nodevas (vinjetes (laika posmā no 10.07.-30.09.)),

Fiziska vai juridiska persona var saņemt ja:

·         Iekļauta LAD maksājumu saņēmēju datubāzē;

·         5000 EUR ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā gada pārskatā/deklarācijā (VID);

·         Par katru nākamo tr/l atvieglojumu piemēro uz katriem 70 000 EUR ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas.

Vēršam uzmanību uz to, ka pēdējo gada pārskatu vai deklarāciju vērtē uz katra gada 01.01. (piemēram: uz 2019.g. 01.01. tiek ņemts vērā 2017.g. pārskats).

Labdien,sakiet ludzu kas man butu darams lai sanemtu platibu maksajumus par mezu natura 2000 ja beigusies meza apsaimniekosanas plana termins.kur man jagriezas?paldies/

02.07.2019.

Ja īpašumam ir beigusies meža inventarizācijas lieta, tad, lai pieteiktos Natura 2000 maksājumam (NIM) sākotnēji jāvēršas Valsts meža dienestā (VMD), lai inventarizācijas lietu atjaunotu.

 

2020.g. Atbalsta pretendents varēs saņemt šo atbalsta maksājumu, ja iesniegs LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS):

1.       Vienoto iesniegumu;

2.       Vienotā iesnieguma 6.soļa pielikumu “NATURA 2000 mežiem pielikums”.

 

Jau reģistrēti LAD klienti pieeju EPS var iegūt iesniedzot LAD aizpildītu klienta reģistrācijas veidlapuatzīmējot izmaiņu veikšanu Klienta datos. Klientam tiks izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādītās e-pasta adreses tiks nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju.

Plašāku informāciju par “Kompensācijas maksājumu par Natura 2000 meža teritorijām” (NIM) skatīt šeit.

Kur var redzēt Platību maksājumu likmes 2019. gadam?

17.04.2019.

Šī brīža provizoriskās atbalsta likmes 2019.gadam skatīt šeit.

Vai saimniecība var pieteikties uz BSA par miežiem, ja mieži tiek audzēti rupjās lopbarības sagatavošanai (skābbarībai) nopļaujot tos īsi pirms vārpošanas (piengatavībā) ?

04.04.2019.

Lai saņemtu BSA par miežiem, nav noteikts kādām vajadzībām šīs miežu platības jāizmanto.

Ja platībā tiek audzēti mieži un tos attiecīgajā platībā audzē periodā no 15.jūnija līdz 31.augustam (vai to atliekas ir redzamas uz lauka pēc ražas novākšanas), par šādām miežu platībām var pretendēt uz BSA par miežiem.

Bioloģiskā ZS var paplašināt platības par 10%. Kā ir tādā situācijā, ja tiek iegādāta papildus zeme, kas jau ir BIO sertificēta un kas ir vairāk kā 10%?

18.03.2019.

1.       2019.g. BLA saistības paplašināt nevarēs.

Ja, piesakoties BLA, Vienotajā iesniegumā tiks deklarēta platība, kas pārsniegs noteikto ierobežojumu – 10% no saistību platības, tad LAD to samazinās līdz pieļaujamai robežai. Šajā gadījumā atbalsts kārtējā gadā tiks aprēķināts par platību, kas iekļaujas 10% tolerances robežās un atbilst mazākajai noteiktajai platībai, bet atbalsta pretendenta saistību platība netiks mainīta.

Piemēram, saistību platība ir noteikta 10 ha. Atbalsta pretendenta kopējā deklarētā platība 2019.gadā ir 13 ha. Ņemot vērā atļauto 10% toleranci, pieļaujamais palielinājums ir līdz 11 ha. Tas nozīmē, ka BLA atbalsts tiks aprēķināts par 11 ha.

2.       Piebilstams, ka ir iespējama BLA saistību nodošana/pārņemšana. Vēršam uzmanību uz to, ka pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecība” aktīvās saistības var nodot un pārņemt tikai vienas aktivitātes ietvaros, t.i., saistības BLAJ aktivitātē var nodot tikai personai, kura atbilst BLAJ, bet BLAV var tikai BLAV.

Maksājumu saistību nodošanai/pārņemšanai jāaizpilda speciāla veidlapa (http://www.lad.gov.lv/files/2018_gada_parnemsanas_veidlapa_izmainas_lap.pdf), kas jāparaksta gan saistību nodevējam, gan saistību pārņēmējam.

Novads jaunajā zemes plānojumā, zemei grib piešķirt apbūves statusu.Vai par šo zemi turpmāk varēs saņemt Platību maksājumus?

12.03.2019.

Ja dokumentos platība būs pēc eksplikācijas apbūves gabals, bet dzīvē reāli platība būs pļaujama, tad arī tādu platību var pieteikt uz Platību maksājumiem.

Ar kuru datumu sāks izmaksāt gala maksājumus?

27.11.2018.

No 1.decembra lauksaimnieki sāks saņemt VPM un ADSI gala maksājumus kā arī zaļināšanas, brīvprātīgo saistīto atbalstu, mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas un citus maksājumus.

Plašāka informācija par atbalsta likmēm un izmaksu termiņiem skatāma ŠEIT.

Sakiet lūdzu - vai RLZP pieteiktu lauku rudens periodā drīkst diskot?

30.10.2018.

Pēc ražas novākšanas līdz nākamā gada 31.martam jāsaglabā neiestrādātas atbalsttiesīgo kultūraugu pēcpļaujas atliekas – rugājus.

Kad šogad ir paredzēts izmaksāt platību maksājumus?

06.09.2018.

Vienotā platību maksājuma (VPM) avansa maksājumu, provizoriski tiek plānots sākt izmaksāt sākot ar 16. oktobri.

Platību maksājumu grafiku 2018.gadā  (no oktobra līdz decembrim) skatīt šeit.

Gribētu uzzināt vai var saņemt Platību maksājumus par tēva pieteiktajām platībām, jo tēvs ir miris. Ja var tad kādi dokumenti ir jāiesniedz, jo platības faktiski apsaimniekoju es. Man arī ir iesniegts platību iesniegums uz sava vārda vai tos var apvienot?

16.08.2018.

1.   Ja Platību maksājumu iesnieguma iesniedzējs ir miris pēc tam, kad  ir izpildījis visus atbalsta saņemšanas nosacījumus, tad mirušā mantinieki vai mantojuma aizgādņi ir tiesīgi pretendēt uz atstāto mantojumu, t.i. saņemt mirušam piešķirtos maksājumus.

Mantinieks vai mantojuma aizgādnis, jebkurā klientu apkalpošanas centrā un/vai reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

o   Iesniegumu, kurā brīvā formā ir izklāstīta situācija un izteikts lūgums saņemt mirušam piešķirtos atbalsta maksājumus.

o   Dokumentus, kas apliecina tiesības uz mirušā atstāto mantojumu vai augļiem no tā:

ü  mantojuma apliecība vai

ü  tiesas lēmums par mantojuma aizgādnības piešķiršanu personai, kas vēlas saņemt atbalstu.

Iesniegumu var iesniegt:

2. Ja mantinieks turpmāk īpašumu apsaimniekos un turpmākajos gados vēlēsies to pieteikt atbalsta maksājumiem, tad nākošajā gadā (kad būs pieteikšanās uz PM mantoto zemi norādīs savā pieteikumā (zīmēs laukus, norādīs kultūru utt.).

Pieteikumā MLS atbalstam ir pieteikti vasaras kvieši, kas sausuma dēļ ir slikti izauguši. Vai ir jāmaina kultūraugu kods uz papuvi?

29.06.2018.

Nē, šādā situācijā nav jāmaina kultūrauga kods uz papuvi.

Mums ir biosaimniecība. Plānots ir apart lauku, iesēt baltās sinepes. Vasaras otrajā pusē paredzēts ieart zemē un rudenī sēt rudzus. Vai šajā gadījumā varam pieteikt arī atbalstu starpkultūrai?

07.06.2018.

Starpkultūru platības aizņem vismaz divu kultūraugu maisījumā sēti augi – vasaras rapsis, viengadīgā airene, baltās sinepes, eļļas rutks, auzas, facēlija, griķi vai vasaras vīķi, kas iesēti pirms kārtējā gada 1.septembra un sējums saglabāts vismaz līdz kārtējā gada 31.oktobrim.

Ja laukā pēc galvenā kultūrauga plāno sēt starpkultūru, tad EPS Vienotā iesnieguma B daļā jāveic atzīme pie “Saimniecībā kā zaļināšanas elements tiks izmantota starpkultūra”, bet C daļā pie attiecīgā lauka jāveic atzīme kolonnā “Starpkultūra (netiks izmantoti AAL)”, nenorādot kultūraugu.

Starpkultūras:

 • platība, ko aizņem maisījumā sēti vismaz divi starpkultūru augi: vasaras rapsis, viengadīgā airene, baltās sinepes, eļļas rutks, auzas, facēlija, griķi, vasaras vīķi, ziemas vīķi, rudzi, pupas, zirņi vai lopbarības redīsi, kuri iesēti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim;
 • sējums jāsaglabā vismaz līdz kārtējā gada 31.oktobrim;
 • sēts divu kultūraugu maisījumā nozīmē – mazākumā esošā kultūrauga augu skaits ir vismaz 5 uz 1 m2;
 • Vienotajā iesniegumā par kārtējo gadu un nākamo gadu attiecīgajā laukā deklarētais galvenais kultūraugs ir atšķirīgas sugas augs;
 • Vienotajā iesniegumā starpkultūru nevar atzīmēt laukam, par kuru pieprasīts atbalsts RLZP aktivitātē;
 • AAL aizliegts lietot periodā no 1.septembra līdz 31.oktobrim.

Bioloģiski sertificēta saimniecība. 100 ha pieteikti uz BDUZ un 10ha uz BLAV. Cik lieli minimālie lauksaimnieciskie ieņēmumi jānodrošina? Tikai uz maksājumiem pieteiktiem 10ha vai tomēr uz visiem 110ha?

29.05.2018.

Tā kā saimniecība tiek sertificēta visa kopumā, tad ieņēmumi jānodrošina uz visiem vienotajā iesniegumā pieteiktajiem hektāriem (kā minējāt 110 ha).

Saskaņā ar MK Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 12.1. punktu, pretendents ieņēmumus (200 euro) nodrošina no katra vienotajam platības maksājumam pieteiktās platības hektāra, izņemot šo noteikumu 12.7 punktā minētās platības.

Prasību par minimālajiem ieņēmumiem nepiemēro:

 • atmatai un papuvei;
 • ilggadīgo stādījumu platībām līdz četru gadu vecuma sasniegšanai;
 • ja atbalsta pretendents ir uzsācis saimniecisko darbību lauksaimniecībā un reģistrējis to Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā iepriekšējā kalendāra gadā vai gadu pirms iepriekšējā gada;
 • platībai, kurā atbalsta pretendents, kultūraugi vai dzīvnieki ir cietuši nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu dēļ gadā, par kuru tika sagatavota gada ienākumu deklarācija vai uzņēmuma gada pārskats, un par šiem apstākļiem atbalsta pretendents 15 dienu laikā, sākot no dienas, kad šāda iespēja rodas, ir iesniedzis pierādījumus kontroles institūcijai;
 • zālāju platībai trīs gadus no gada, kad atbalsta pretendents LDC pirmo reizi ir reģistrējis liellopus, aitas vai kazas un tie ir gaļas šķirnes dzīvnieki.

Piebilstams, ka Dienests ieņēmumu pietiekamību neaprēķina, bet to dara sertificējošās institūcijas, tādēļ par precīzāku informāciju var griezties pie savas  sertificējošās institūcijas.

Ja saistību periodā nav nodrošināti minimālie ieņēmumi:

 • pirmajā reizē tiek piemērots brīdinājums un maksājums tiek veikts pilnā apmērā;
 • atkārtoti – maksājums tiek samazināts par 10%;
 • trīs reizes un vairāk – maksājums tiek samazināts par 25%.

SVARĪGI! Ja 2018.gadā pēc 2016. vai 2017.gada pārskata vai ienākumu deklarācijas datiem nav nodrošināti minimālie ieņēmumi, saimniecībai tiks piemērots brīdinājums, bet BLA atbalstam samazinājums 2018.gadā netiks piemērots!

Vēlos saprast, vai šogad varētu pieteikties dīzeļdegvielai. Man lauksaimniecības joma mainās uz bio tēju audzēšanu, līdz ar to krietni samazinās dzīvnieki. Šovasar vairs nebūs noteiktā norma, bet nedaudz vēl būs lopi. Sakiet, kādas ir prasības - vai tomēr es varu pieteikties, saņemt kaut mazāku daudzumu dīzeļdegvielas vai tomēr man nav jāpiesakās.

28.05.2018.

Ja lopu blīvums nenosedz visas zālāju platības, tad degvielas apjoms tiek aprēķināts par tiem ha, par kuriem lopu blīvums tiek nodrošināts.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs saņemt noteikto marķētas bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu:

 • Par ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu maisījuma platību (turpmāk – zālāju platība) hektāru skaitu, kuros ir nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības (atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību sertificētās bioloģiskajās saimniecībās – blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības) uz vienu hektāru.
 • Par kārtējā gada vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarēto un apstiprināto zālāju platību, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs līdz kārtējā gada 1. jūnijam ir reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā (LDC) kā dzīvnieku barības primārais ražotājs un tam datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki.

Man ir tāds jautājums - ja saimniecībā ir ilggadīgie zālāji pamatā un blakus piemājas dārziņš vai augļu dārzs, kas ir mazāks par 0,3 ha, tad šogad tāds piemājas dārzs vai arī augļu dārzs jāuzrāda atsevišķi, to nevar iekļaut lielajā ilggadīgās zāles laukā?

05.04.2018.

Jā, tā kā piemājas dārzs ir cita kultūra tas ir jāzīmē kā atsevišķs lauks pēc tā dabiskajām robežām. Ja lauksaimnieks piesakās Vienotajam platību maksājumam (VPM), tad katrs lauks jādeklarē atsevišķi.

Lauksaimniekam atbalsta maksājumus par platībām piešķir par lauksaimniecības zemi (LIZ), ja:

 • tā ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā) 2018.gada 15.jūnijā;
 • tās minimālā kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha (izņemot RLZP, kur minimālā atbalsttiesīgā platība ir 10 ha), bet katra lauka (vienlaidus zemes gabals, kurā audzē vienu kultūraugu) platība ir vismaz 0,3 ha.

Kur var iegūt Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu (ārtsniecības augu audzēšanai), lai kvalificētos BLA maksājumam?

22.03.2018.

Lai kļūtu par bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju, lauksaimniekam līdz kārtējā gada 1.aprīlim jāiesniedz pieteikums vienā no divām bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijām VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” vai Biedrībā “Vides kvalitāte”. 

 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs” Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126 Tālr.: 64130013; fakss: 64130010 E-pasts: info@stc.lv http://www.stc.lv

Kad sāksies pieteikšanās uz maksājumiem?

20.03.2018.

Vienotā platību maksājuma (VPM) pieteikumu 2018.g. varēs iesniegt no 11. aprīļa- 22. maijam.

Mežam noteikts mikroliegums vai var saņemt kādu atbalstu?

26.02.2018.

Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM)

Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) ir kkgadējs kompensācijas maksājums par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem meža zemēs.

Atbalsttiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu) platība, kas atrodas:

 • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā;
 • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā un ir noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Atbalsta pretendents ir persona, kura apsaimnieko mežu un kārtējā gada 15.jūnijā ir tā:

 • īpašnieks vai apsaimniekotājs (tiesiskais valdītājs);
 • tiesisko valdītāju kooperatīvs;
 • tiesisko valdītāju apvienība.

Ja atbalstam pieteiktais meža zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties, pilnvaro vienu personu iesniegt Vienoto iesniegumu atbalsta saņemšanai par visu atbalsttiesīgo platību. Uz atbalstu nevar pretendēt par pašvaldībai vai valstij piederošu vai piekritīgu meža zemes platību.

Atbalstu var saņemt par meža zemju platību, ja:

01.03.2018. ir spēkā kāds no saimnieciskās darbības ierobežojumiem: aizliegta mežsaimnieciskā darbība; aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; aizliegta galvenā cirte; aizliegta kailcirte.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību pieteiktajā platībā ir veikta inventarizācija, kas ir spēkā 01.03.2018. un inventarizācijas dati ir iekļauti Meža valsts reģistrā līdz 01.03.2018.

Lai iepazītos ar pasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem plašāk skatīt šeit.

Es gribētu uzzināt par zālāju biotopu. Cik gadus biotops ir spēkā un nedrīkst zemi uzart un ja zemes gabalā ir biotops, tad viņš ir pilnīgi viss zemes gabals, ko nedrīkst uzart vai tikai kāda daļa?

20.02.2018.

Nosacījums par to, ka biotopu nedrīkst uzart ir spēkā līdz nākošajai pārvērtēšanai, taču par precīzāku informāciju iesakām sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP).

Lauksaimnieks nedrīkst pārveidot un uzart ilggadīgos zālājus vides jutīgajās teritorijās, kas ir atzīti par ES nozīmes biotopiem un ir iekļauti LAD lauku reģistrā. Platības, kuras atrodas ES biotopos ir apvilktas un pārsvītrotas ar sarkanu līniju. 

Man ir 200 vistas, reģistrētas. Vai viņas var/ vajag uzrādīt piesakoties platību maksājumiem- vai par vistām arī ir kādas piemaksas?

05.02.2018.

Lai saņemtu Vienoto platību maksājumu (VPM) lopi/mājputni nav obligāta prasība. Lai saņemtu maksājumu zāle ir jānogana vai jānopļauj un jānovāc.

Lai saņemtu "Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi" (ADSI), atbalstu par ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto zālāju platībām ganību sezonā (no 15.05. līdz 15.09.) pretendenta īpašumā esošu dzīvnieku vidējais blīvums ir vismaz 0,3 LielV uz 1 ha ADI vai ASI atbalsttiesīgajiem ilggadīgajiem zālājiem vai aramzemē sētajiem zālājiem.

Vienotajā iesniegumā nav speciāli jāatzīmē, ka lauksaimnieks vēlas pieteikties uz ADSI. Pieteikšanās šī pasākuma aktivitātēm notiek automātiski, iesniedzot Vienoto iesniegumu. 

Informāciju par dzīvnieku vidējo blīvumu LAD nosaka, izmantojot Lauksaimniecības datu centra (LDC) dzīvnieku reģistra datus.

Kad tiks izmaksāti Natura 2000 maksājumi par 2017.gadu?

15.01.2018.

“Kompensācijas maksājuma par Natura 2000 meža teritorijām” (NIM) 2017.g. izmaksa provizoriski tiek plānota uzsākt marta mēnesī.

Platību maksājumu grafiku 2018.gadam  (no janvāra līdz jūnijam) skatīt šeit.

Vai ieķīlātu zemi var padot uz subsīdijām?

02.01.2018.

Attiecībā uz īpašumu ieķīlāšanu no dienesta puses līdz šim nav bijuši ierobežojumi (piesakoties uz atbalsta pasākumiem īpašums var būt arī ieķīlāts), taču vēršam uzmanību uz ķīlas līgumu (līgumā var būt dažādas atrunas, kas, iespējams, ierobežo īpašuma lietošanas tiesības).

Vai maksājumu "Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kurus ietekmē specifiski ierobežojumi"(ASI) teritorijā maksā arī tiem kuri saņem Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi" (ADI) 2.kategorija

20.12.2017.

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI) ietver aktivitātes: ADI un ASI, kur ADI teritorija ir sadalīta trīs kategorijās ar dažādām atbalsta likmēm. ASI ir viena likme un teritorija netiek dalīta kategorijās.

Pretendents saņem ADI maksājumu (atkarībā no kategorijas) vai ASI maksājumu. Abus maksājumus saņemt nevar. 

Vēlētos uzzināt par "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ), par ES nozīmes zālāju biotopiem. 1.,2., 3., un 4. klasi. Kādi ir šo zālāju biotopu kritēriji? Respektīvi, kas nepieciešams, lai iekļautos katrā no šīm klasēm.

14.11.2017.

Ilggadīgo zālāju vērtēšanu veic Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) periodā līdz 2020.gadam.

LAD aicina lauksaimniekus par BVZ (bioloģiski vērtīgā zālāja) pārvērtēšanu jautājumus uzdot Dabas aizsardzības pārvaldei. Pārvaldes galvenais birojs atrodas Siguldā, Baznīcas iela 7, LV – 2150. DAP mājas lapas adrese: www.daba.gov.lv.

LAD līdz kārtējā gada 1.februārim papildina lauku bloku identifikācijas sistēmas lauku bloku karti ar ilggadīgo zālāju platībām, kurām kopš iepriekšējā gada 1.februāra piešķirts ES nozīmes zālāju biotopa statuss, norādot lauku bloku kartes papildināšanas datumu. 

Gribēju pajautāt, kad saņemšu pirmo maksājumu? Cik skatījos jūsu mājas lapā tad no 17 datuma sākāt maksājumus.

30.10.2017.

Iesniegums atrodas administrēšanas procesā.

Konkrētu datumu, kad tiks veikts maksājums, paredzēt nav iespējams, jo visi noadministrētie iesniegumi atrodas vienotā sistēmā, kura pēc nejaušības principa „ņem” pa vienam iesniegumam, gatavo maksājuma uzdevumu, un tā šis process turpinās.

Platību maksājumu grafiku 2017.gadā skatīt šeit.

Kāpēc primārās lopbarības ražotājiem nemaksā nelabvēlīgo maksājumu ja mēs arī vācam barību uz apgrūtinātām platībām un ražība ir atkarīga no reljefa?

23.10.2017.

Noteikumi paredz, ka atbalsta "Maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi" (ADSI) (iepriekš MLA), par ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto zālāju platībām var saņemt, ja ganību sezonā (no 15.05. līdz 15.09.) īpašumā esošu dzīvnieku vidējais blīvums ir vismaz 0,3 LielV uz 1 ha atbalsttiesīgajiem ilggadīgajiem zālājiem vai aramzemē sētajiem zālājiem.

Kad sāks izmaksāt Mazo lauksaimnieku platību maksājumus 500.- eiro.

23.10.2017.

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumu (MLS) saskaņā ar maksājumu grafiku paredzēts izmaksāt decembra mēnesī.

Vai šogad sakarā ar lietainajiem laika apstākļiem nav plānots pagarināt zālāju novākšanas termiņus līdzīgi kā pagājušajā gadā?

09.08.2017.

Ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus, lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, arī šogad Zemkopības ministrija ir paredzējusi iespēju līdz 15. septembrim nopļaut un novākt tos zālājus, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebūs iespējams nopļaut un novākt līdz 15. augustam.

Man uz platību maksājumiem viens no laukiem ir nektāraugi (nodarbojos ar biškopību). Šo lauku gribu uzart. Vai pirms uzaršanas ir jāpļauj siens? Vai tas ir jānovāc?

24.07.2017.

Zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai līdz kārtējā gada 15.septembrim jānopļauj un zāle no lauka jānovāc. Kad platība nopļauta un zāle no lauka novākta, tad to var uzart.

Kad atkal būs pieejama lauku bloku precizēšana? Kad varēs pievienot blokiem sakoptās platības?

23.07.2017.

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) Lauku bloku precizēšana provizoriski varētu būt pieejama  Februāra vai Marta mēnesī.

Vai 2017. gadā būs pieejams atbalsta maksājums- Brīvprātīgi saistītais atbalsts par aitām (SAI)?

02.07.2017.

Jā. “Brīvprātīgi saistīto atbalstu par aitām” (SAI) 2017.g. var saņemt, ja:

 1. ganāmpulkā ir vismaz trīs atbalsttiesīgas aitu mātes;
 2. tā pieder gaļas šķirnei (Šarolē, Dorperas, Dorsetas, Igaunijas baltgalve, Il de France, Swifter, Sufolkas, Tekselas, Vācijas merino vietējā, Persijas melngalve, Dala, Norvēģijas baltā, gaļas šķirņu krustojums) vai vilnas-gaļas šķirnei (Oksforddaunas, Hempšīras, Igaunijas tumšgalve, Haidšnukes ragainā pelēkā, Somijas landrase, Soa, Gotlandes, Romanovas, Leisteres, Jakoba, Lietuvas melngalve, Latvijas tumšgalve, Vācijas melngalve) vai iegūts krustojumā ar šo šķirņu dzīvniekiem;
 3. tā laika posmā no 01.10.2016. līdz 30.09.2017. ir atnesusies;
 4. tā noturēta lauksaimnieka ganāmpulkā trīs mēnešus pēc kārtas, sākot no 01.07.2017.;
 5. tā ir reģistrēta un apzīmēta, un par to ir sniegta informācija normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu noteiktajā kārtībā.

Vienotā iesnieguma iesniegšana:

Lai pieteiktos SAI maksājumam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai LAD Klientu apkalpošanas centrā līdz 22.05.2017. (vai ar atbalsta samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu līdz 15.jūnijam) jāiesniedz LAD Vienotais iesniegums, kurā B daļā veikta speciāla atzīme.

Sakiet lūdzu, vai esmu pareizi nodeklarējusi laukus? Man ir divi gabali, kur pavasarī iesēju rudzus zaļmēslojumam. Kad sasniegs zaļo masu, tad iearšu. Zem kāda koda man vajadzēja šos laukus uzrādī? Es ierakstīju kodu kā papuvei.

01.06.2017.

Ja rudzi augsnē tiks iestrādāti kā zaļmēslojums, tad lauks jādeklarē kā papuve.

Vēlējos precizēt, līdz kuram datumam ir jāizņem bezakcīzes dīzeļdegviela.

25.05.2017.

Jaunie bezakcīzes degvielas litri būs pieejami ar 01.07.2017. Līdz 30.06.2017. (ieskaitot) ir jāizņem iepriekšējā periodā (2016.g.) piešķirtā degviela, kas tiks dzēsta ar jauno litru piešķiršanu.

Vai ir iespējams nosūtīt mežu plānus elektroniski?

25.05.2017.

Jautājumā par “Kompensācijas maksājumu par Natura 2000 meža teritorijām” (NIM), tad 2017.g. meža zemju robežplāni atsevišķi jāiesniedz nav.

Vēlējos uzzināt, vai vispār varu mēģināt pieteikties platību maksājumiem, ja man kā privātpersonai pieder 10ha lauksaimniecības zemes, kas šobrīd ir gan ganības, gan nedaudz iesēta labība. Neesmu reģistējis ne z/s ne arī man ir atbilstoša izglītība lauksaimniecībā.

20.05.2017.

Platību maksājumus (PM) var pieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Lai saņemtu PM lauksaimnieciskā izglītība nav obligāta prasība.

Vai ir iespējams bez sankcijām labot iesniegto platību maksājumu un tajā pievienot jaunas sakoptas platības bez bloka numura līdz 15 . junijam?

18.05.2017.

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2017.    

Ja izmaiņas Vienotajā iesniegumā notikušas pēc 15.06.2017., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Līdz 26.06.2017. pārkājumu labošanu EPS var veikt bez soda sankcijām.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Gribēju uzzināt vai lauka mala (kas ir kopta un pļauta), apmēram 3 metru platumā, ap ilggadīgo stādījumu lauku, kas paredzēta tam, lai varētu apgriezties un izpļaut rindstarpas, ir uzskatāma par atbalsttiesīgu ilggadīgo stādījumu platību, vai tā jādeklarē kā savādāk?

17.05.2017.

Ja minētā platība ir attiecīgi kopta, tad tā ir atbalsttiesīga un deklarējama ar to pašu kultūras kodu, kas ir ilggadīgo stādījumu laukam.

Es gribētu uzzināt, man ir ilggadīgie zālāji, bet rudenī es gribu iesēt ziemas kviešus. Kā man deklarēt- kā papuvi vai, kā ilggadigo zālāju, bet rudenī viņu uzart?

15.05.2017.

Lai saņemtu Vienoto platības maksājumu, Vienotajā iesniegumā ir jānorāda tāds kultūraugs (kultūrauga kods), kas sezonas laikā (no 15.06. līdz 31.08.) būs norādītajā platībā.

Lauksaimnieks pirms 31.augusta drīkst uzsākt lauksaimniecības zemes sagatavošanu ziemāju sējai, ja ir iespējams pierādīt, ka no attiecīgā lauka ir iegūta raža no deklarētā kultūrauga vai pēc rugājiem un aruma ir iespējams noteikt, kāds kultūraugs deklarētajā platībā audzis.

Ja sezonas laikā būs ilggadīgie zālāji (710), tad tie līdz 15.augustam ir jānopļauj un jānovāc. Pēc zālāja novākšanas, lauku var gatavot ziemāju sēšanai.

Ja Lauku norādīsiet kā papuvi (610), tad sezonas laikā tas sir attiecīgi jākopj:

Papuve: Aramzeme, uz kuras nenotiek ražošana:

· neaug neviens kultūraugs, izņemot tos, kas tiek audzēti zaļmēslojumam;

· neizmanto ganīšanai;

· kārtējā gadā uzturēta vismaz:

− sešus mēnešus pēc kārtas;

− līdz 15.07.

· nezāles tiek regulāri apkarotas, un augi, t.sk. zaļmēslojums, tiek iestrādāti augsnē līdz kārtējā gada 15.09;

· līdz kārtējā gada 30.05. mehāniski jāapstrādā, ja papuves platība iepriekšējā gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs. Platībā regulāri jāapkaro nezāles un augi jāiestrādā augsnē līdz kārtējā gada 15.09;

· vienu reizi pirms uzaršanas drīkst lietot glifosātus saturošus herbicīdus (raundapu), pēc miglošanas 2 – 3 nedēļu laikā mehāniski jāapstrādā.

Vēlos noskaidrot, vai gadījumā ja mana bioloģiskā saimniecība paplašina savas pieteiktās zemes platības vairāk par 10% , vai tiks piemērotas sankcijas, vai vienkārši netiks maksāts atbalsts par to daļu, kas pārsniedz jau esošo plus 10%?

10.04.2017.

Ja, piesakoties BLA, Vienotajā iesniegumā tiks deklarēta platība, kas pārsniegs noteikto ierobežojumu – 10%, tad LAD to samazinās līdz pieļaujamai robežai. Šajā gadījumā atbalsts kārtējā gadā tiks aprēķināts par platību, kas iekļaujas 10% tolerances robežās un atbilst mazākajai noteiktajai platībai, bet atbalsta pretendenta saistību platība netiks mainīta.

Vēlos noskaidrot, ja man ir bioloģiskā saimniecība, kura 2016. gadā iesniedza bioloģiskajos maksājumos 50 ha zemes. Šogad jau esošajiem 50 ha zemes, iesniedzu papildus 45ha ( saistību pārņemšana), vai es atbalsta maksājumu saņemšu par visiem 95ha vai tikai par 50ha?

10.04.2017.

Ja saistības tiek pārņemtas, tad “Bioloģiskās lauksaimniecības” (BLA) maksājumu var saņemt par visiem ha, ko apsaimnieko (50 + 45=95 ha).

Saistību pārņemšana nav saistību paplašināšana. Minētie 45 ha jau bija saistībās, tikai tos apsaimniekoja cita persona. Paplašināšanās ir tad, ja nāk klāt pilnīgi jauni ha.

Piebilstams vien tas, ka BLA aktīvās saistības var nodot un pārņemt tikai vienas aktivitātes ietvaros, t.i., saistības BLAJ aktivitātē var nodot tikai personai, kura atbilst BLAJ, bet BLAV var tikai BLAV.

Kad un kur būs pieejama 2017. gada platību maksājumu rokasgrāmata?

04.04.2017.

LAD klientiem ir sagatavojis informatīvu materiālu platību maksājumu saņemšanai, kas elektroniskā formātā ir pieejams LAD mājaslapā.

Informatīvo materiālu platību maksājumu saņemšanai 2017.gadā skatīt šeit.

Kā var zināt, kad ienāk nauda kontā? Vai tikai ar izrakstu vai arī lad par naudas izskaitīšanu paziņo elektroniski?

20.10.2016.

Par maksājumu izmaksu dienests paziņojumus nesūta.

Par maksājuma saņemšanu pretendentam jāseko savam bankas kontam vai Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) sadaļā Maksājumu vēsture.

Vai nākamgad varēs pieteikties mazo lauksaimnieku atbalsta shēmai?

04.10.2016.

Pieteikšanās Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmai (MLS) bija līdz 15.06.2015. Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmai (MLS) pieteikties varēja tikai 2015.gadā, bet izstāties var, sākot no 2016.gada.

Jums ir iespēja savu zemi pieteikt ES tiešajiem maksājumiem, ja zeme tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī un ja tā atbilst sekojošiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

1) tajā nav invazīvo latvāņu ģints augu sugu;

2) tajā, rēķinot uz vienu hektāru, nav vairāk par 50 atsevišķi augošiem kokiem, kā arī nav koku vai krūmu puduru, kas aizņem vairāk nekā 0,01 ha lielu platību;

3) tajā nav vilkvālītes vai tā nav mitrzeme, kura no kārtējā gada 15.maija - 15.septembrim ir klāta ar ūdeni ilgāk nekā četras nedēļas pēc kārtas un kura nav piemērota kultūraugu audzēšanai, lopbarības ieguvei, zāles pļaušanai un lopu ganīšanai;

4) minimālā platība, ko var pieteikt atbalstam ir vismaz 1 ha, savukārt lauks ar vienu kultūru- vismaz 0.3 ha (platības, kas ir mazākas par 0,3 ha, iesniegumā jānorāda kā platības bez atbalsta);

5) zālājus nogana vai nopļauj un novāc līdz 15.augustam (ES biotopu un BVZ, nektāra un ārstniecības augu ieguvei izmantotus zālājus līdz 15.sept., sēklaudzēšanas laukus nokuļ līdz 1.okt.).

Platību maksājumus ir tiesīgs saņemt lauksaimnieks, kurš veic lauksaimniecisku darbību un apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas ir lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā.

 Pieteikšanās PM notiek katru gadu pavasarī (līdz 15. jūnijam ar atbalsta samazinājumu).  

Pārliecināties par to, vai Jūsu LIZ ir iekļauta lauku blokos, varat LAD mājas lapas sadaļā Lauku bloku kartes ( aktīvā saite uz sadaļu), jo tikai lauku blokā esošu LIZ var pieteikt atbalstam. Ja konstatējat, ka Jūsu kadastrs nesatur šos lauku blokus, tos iespējams precizēt, izmantojot rakstisku iesniegumu vai LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) un lūdzot veikt apsekošanu un izveidot jaunus lauku blokus. Sīkāk par pieteikšanos EPS un tās lietošanu varat iepazīties, atverot šo aktīvo saiti .

Lauku bloku precizēšanu var ierosināt Lauku atbalsta dienesta (LAD) klients un tā ir jāveic gadījumos, kad dabā esošais stāvoklis neatbilst kartē esošajam lauku blokam vai apsaimniekotajā platībā nav izveidots lauku bloks. 

Lauku bloku precizēšanas iesniegumu var iesniegt brīdī, kad precizējamā teritorija dabā ir sakopta, jo lauku blokā tiek iekļautas tikai tās platības, kuras uz precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi ir koptas (labā lauksaimniecības stāvoklī).

BSA par proteīnaugiem (SAP) var saņemt par proteīnaugu platību, ja: to aizņem tīrsējā sētas lauka pupas, zirņi, vīķi, lupīna, lucerna, austrumu galega, soja, kaņepes, sarkanais āboliņš, bastarda āboliņš vai baltais āboliņš vai to maisījumi; Parasti āboliņu iesēj un audzē vairakus gadus. Vai SAP var pieteikties arī vairākus gadus pēc kārtas, iesējot āboliņu vienu reizi?

09.09.2016.

“Brīvprātīgi saistītajam atbalstam par proteīnaugiem” (SAP) var pieteikties vairākus gadus ar vienreiz tīrsējā sētu āboliņu. Piebilstams vien tas, ka attiecīgajai kultūrai (āboliņam) ir jābūt sētam tīrsējā un tādam jāsaglabājas arī nākošajos gados ja piesakās SAP atbalstam. Platību uz SAP var pieteikt tik ilgi, kamēr kontrole var noteikt, ka kultūra aug tīrsējā un augs nav iznīcis.

Ja nākošajā gadā lauks pats (dabīgi) ir sasējies ar citām kultūrām, tas iespējams vairs var neatbilst SAP saņemšanas nosacījumiem.

Esmu nopircis ļoti aizaugušu zemes gabalu, ar aizaugušu es nedomāju tikai krūmus, bet arī jaunus kokus, kuru vēlos izmantot šķeldas kārklu audzēšanai. Bet zeme ir meleorēta, vismaz bija. Vai ir iespēja šādu zemi izmantot meža plantācijām un nesaņemt sodu par meleorācijas bojāšanu, ja, domājams, visu meleorāciju jau sen samaitājis esošais apaugums? Kur man jāgriežas pēc oficiāla padoma un vērtējuma?

30.08.2016.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.126 64.p. Tiešos maksājumus var saņemt par platību, kurā stāda un audzē viena vecuma īscirtmeta atvasāju sugas – apsi (Populus spp.), kārklu (Salix spp.) vai baltalksni (Alnus incana) – ar piecu gadu maksimālo cirtes aprites laiku un kurā saskaņā ar meliorācijas kadastra datiem pēc stāvokļa 2011. gada 1. jūlijā nav reģistrētas meliorācijas sistēmas, kā arī pēc 2011. gada 1. jūlija nav no jauna izveidota meliorācijas sistēma.

Platība bija pieteikta maksājumiem, daļa no tās tika pārdota 10. augustā. Vai man ir tiesības pļaut šo platību, vai arī es no tās varu atteikties, lai rīkojas jaunais īpašnieks?

15.08.2016.

Noteikumi nosaka, ka līdz kārtējā gada 15.08.:

− jānopļauj un jānovāc neatkarīgi no pļaušanas reižu skaita vai

− jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj).

Šajā gadā termiņš tika pagarināts līdz 15.septembrim, ja platība ir nopļauta un zāle no lauka līdz šim termiņam būs novākta, tad saistības būs izpildītas un jaunajam īpašniekam nav ko pārņemt, maksājumus izmaksāsim, kuram bija īpašuma tiesības uz 15.jūniju un kas saistības izpildītas.

 

04.08.16.sava konta sanemu maksajumu par summu 1.70 par 2015.gada finansu disciplinas atmaksa. Ko tas nozimē?

04.08.2016.

Finanšu disciplīna ir ieturējums, ko ietur no ES tiešo maksājumu summas, lai ES līmenī izveidotu rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē. Rezerves summa, kas netiek izmantota, tiek atgriezta tiem lauksaimniekiem, kuru summām piemēroja finanšu disciplīnu.

Korekcijas likme attiecas uz tiešo maksājumu saņēmēju summām (neatskaitot savstarpējās atbilstības sankcijas), kas pārsniedz 2000 EUR.

Vēlētos uzzināt, vai man kā zemes īpašniecei ir tiesības pieteikties platību maksājumiem, ja zeme tiek iznomāta un uz tās tiek audzēti rudzi un mieži? Vai zemes nomātājam ir tiesības pieteikties uz šo platību maksājumu? Kad bus nākamā iespēja pietiekties uz platību maksājumu?

07.07.2016.

Platību maksājumus (PM) ir tiesīgs saņemt lauksaimnieks, kurš veic lauksaimniecisku darbību un apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas ir lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā.

Lai saņemtu maksājumus ir jāizpildās abiem šiem nosacījumiem- gan zemes apsaimniekošana, gan īpašumtiesības.

Ja nomnieks apsaimnieko konkrēto platību, kura ir viņa valdījumā (rakstisks nomas līgums/vienošanās) uz kārtējā gada 15. 06., tad viņam ir tiesības pieteikties VPM.

Pieteikšanās PM notiek katru gadu pavasarī, provizoriski no aprīļa vidus līdz maija vidum(līdz 15. jūnijam ar atbalsta samazinājumu). 

Ja fiziska persona kas pieteica platību maksājumiem, pāriet uz juridisku personu (jauna saimniecība). Kas ir jāizpilda, lai maksājumi aiziet juridiskajai personai? Turpmāk darbosies kā juridiska persona.

05.07.2016.

1. Juridiskā persona reģistrējas LAD kā klients, noslēdz līgumu par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošanu.

2. Juridiskā persona pārņem fiziskās personas iesniegto PM iesniegumu par 2016.g. un iesniedz to LAD (saistību nodošana un pārņemšana 10. pielikums) veidlapu skatīt šeit.

 

2016.g. ir iesniegts iesniegums platību maksājumu saņemšanai, bet 2016.g. augustā zeme tiek pārdota. Vai iesniedzējs var saņemt platību maksājumus vai arī ir jāatsauc iesniegums?

30.06.2016.

Tas atkarīgs no tā, kurš veiks zemes apsaimniekošanu.

Ja pieteiktās platības apsaimniekos tas, kurš tās pieteicis un īpašumu pārdod pēc saistību izpildes, tad pretendents ir tiesīgs saņemt atbalstu.

 

Lauksaimnieks, kurš pieteicies platību maksājumiem, var tos saņemt (ja pieteiktajās platībās aug ilggadīgais zālājs un lauksaimnieks tos nopļauj un novāc līdz 15.augustam).

Kad var sākt pļaut BDUZ pļavas

28.06.2016.

Ja zālāji tiek pļauti, tad tas ir jāveic 1 reizi gadā un nopļauto zāli ir jānovāc (satinot ruļļos ar vai bez plēves, vai žāvē siena gubās) līdz 15.septembrim. Pļaušanas sākuma datums nav noteikts. (Pļaušanas un zāles novākšanas gala termiņš ir 15.09.15., bet sākuma termiņš nav noteikts.)

Lauks 11ha, kurš ir pieteikts RLZP atbalstam un kurā iesētas auzas tīrsējā, šīs auzas nopļaujot zaļas un satinot zaļbarības ruļļos, es saņemšu par šo lauku RLZP maksājumu?

21.06.2016.

Ja nopļauto auzu rugāji būs atstāti uz lauka līdz 2017.gada 31.martam un nebūs lietoti augu aizsardzības līdzekļi, tad RLZP atbalstu saņemsiet.

Labdien. Vēlos uzzināt BDUZ saistību riskus. Ja es šogad pārņemu 2015. gadā cita lauksaimnieka uzņemtās BDUZ saistības, kā notiek saknciju piedziņa, ja tomēr nespēju atbilstoši apsaimniekot šīs platības nākotnē? Vai rokasgrāmatā minētais...."saistības tiks pārtrauktas un iepriekš saņemtais atbalsts būs jāatmaksā" nozīmē, ka man tiks ieturēti nākošie maksājumi vai piedziņa tiks vērsta citādā veidā?

19.05.2016.

Ja Jūs pārņemat 2015. gadā uzņemtas BDUZ saistības, tad Jums jāturpina pieteikties uz BDUZ atbalsta noteiktajā saistību apjomā līdz 2019. gadam – saistību periods 2015.-2019. BDUZ saistību platību nevar samazināt vai mainīt tās atrašanās vietu.

Atbilstoši 2015. gada 7.aprīļa MK noteikumiem nr. 171  BDUZ platības ir arī atbilstoši jāapsaimnieko.

Ja BDUZ saistības tiek pārtrauktas, tad Jums ir jāatmaksā iepriekš saņemtais BDUZ atbalsts arī par to gadu, kad BDUZ platības pieteica iepriekšējais BDUZ platību apsaimniekotājs no kura saistības tika pārņemtas.

Jebkura sankcija (piemēram par pļavas nenopļaušanu un nenovākšanu) vai atbalsta atmaksa par saistību pārtraukšanu var tikt ieturēta no citiem atbalsta maksājumiem.

Vai drīkst mainīt vietām laukus, kas pieteikti rugāju laukam ziemas periodā? Respektīvi - saglabājot pieteiktos ha, atstāt rugājus citā vietā?

16.08.2015.

Nosacījumi, kas jāievēro, lai saņemtu RLZP atbalstu:

 • lauksaimniecības zemē tīrsējā vai maisījumā jāaudzē kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, griķi, rapsis, ripsis, zirņi, lauka pupas, lupīna, lini, amoliņš, esparsete, facēlija vai citi nektāraugi, kā arī vīķi un kukurūza (izņemot kukurūzu biogāzes ieguvei);
 • lauksaimniekam pēc ražas novākšanas līdz 31.martam jāsaglabā neiestrādātas kultūraugu pēcpļaujas atliekas - rugāji – vai to nenopļautas atliekas vismaz 10 ha platībā;
 • pēc ražas novākšanas nav atļauts lietot augu aizsardzības līdzekļus un minerālmēslojumu;
 • saistību periodā drīkst mainīt lauku atrašanas vietu, arī aizstājot to ar citu lauku.

Vai varu atstāt nopļauto zāli uz lauka, ja pļaušanu veicu pēc 15. augusta?

15.07.2015.

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka  no 2015. gada spēkā ir prasība, kas nosaka, ka atbalstam pieteiktās zālāju platības ir ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju platības tiek noganītas, tad gadījumos, ja zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāappļauj.

Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo platību Vienotais platību maksājums (VPM) netiks piešķirts un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija.

Svarīgi datumi!

15.augusts - pēdējais datums, kad Vienotajam platības maksājumam, Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam un / vai "Bioloģiskā lauksaimniecība" atbalstam pieteiktajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem.

Ja pēc 15. augusta veicat atkārtotu zālāju pļaušanu (līdz 15.08. jau vismaz 1 reizi zālājs ir bijis nopļauts un novākts), tikai tad drīkst nopļauto zāli atstāt uz lauka. 

Vēlos uzzināt (kamēr vēl nav aprēķināts un saņemts atbalsta maksājums), kas man jādara un ar ko man jārēķinās, lai atsauktu noslēgto līgumu par platību maksājumiem 2015. gadam, jo ar šobrīd radušos situāciju nosacījumus nevarēšu izpildīt.

06.07.2015.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai;
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai;
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Atsaukt Vienoto iesniegumu Jūs variet ar rakstisku iesniegumu, kas jāiesniedz Jums tuvākajā LAD klientu apkalpošanas centrā.  

Jautājums ir par pļavu appļaušanu. Vai ES atbalstam pieteiktās pļavas drīkst appļaut vienlaicīgi sasmalcinot zāli vai tomēr ir nepieciešams platības nopļaut un tad savākt sienu vai vītināto zāli ruļļos? Sasmalcinot zāli taču mēs dodam zemei zaļmēslojumu.

01.07.2015.

Lai saņemtu VPM zālāji ir jānogana vai jānopļauj un jānovāc (satinot ruļļos ar vai bez plēves, vai žāvē siena gubā) līdz 15. augustam.

LAD uzsver, ka nav atļauta smalcināšana vai zāles atstāšana uz lauka vālos. 

Vēlējos precizēt - vai papeļu plantāciju stādījumi būtu uzskatāmi par apšu stādījumiem jeb skaitās "citi daudzgadīgi stādījumi"?

25.06.2015.

Papeles ir apšu ģints suga, līdz ar to šāda veida stādījumi jāatzīmē ar kultūras kodu 644 (apse). 

Vai arvien ir spēkā nosacījums, ka, lai saņemtu subsīdijas par nodotiem jaunlopiem, lopam ganāmpulkā jābūt vismaz 16 mēneši? Piemērs - jaunlopam 16 mēneši būs augusta beigās, ja kautuvei jaunlopu nododam jūlijā, vai tad subsīdijas nesaņemsim?

23.06.2015.

Ja lopu nodosiet kautuvei pirms 16 mēnešu sasniegšanas, tad maksājumu saņemt nevar. Ja lopu nodosiet pēc 16 mēnešu sasniegšanas (vismaz 16 mēn. un 1 diena), tad atbalstu var saņemt.

Kādas darbības jāveic plānotā papuves laukā (bijusī dabiskā pļava), kas patreiz atbilst dabiskas pļavas statusam ar samērā nabadzīgu augu zelmeni. Raundapu vai citas vidi graujošas un cilvēkiem tik kaitīgās indes lietot savā īpašumā negribu. Vai var šo lauku tikai apart līdz 15.09.?

15.06.2015.

Papuve: aramzeme, uz kuras nenotiek ražošana, t.i. neaug neviens kultūraugs (izņemot tos, kas tiek audzēti zaļmēslojumam), neizmanto ganīšanai, kārtējā gadā uzturēta vismaz sešus mēnešus pēc kārtas un vismaz līdz 15.07.

Papuvē nezāles tiek apkarotas, un augi, t.sk. zaļmēslojums, tiek iestrādāti augsnē līdz kārtējā gada 15.09. (bioloģiskajās saimniecībās līdz katra otrā gada 15.09). Vienu reizi pirms uzaršanas drīkst lietot glifosātus saturošus herbicīdus, pēc miglošanas 2 – 3 nedēļu laikā mehāniski jāapstrādā.

Pēc 15. jūlija lauks ir jānopļauj vai jāsmalcina un zaļmēslojums mehāniski jāiestrādā augsnē (apart var). 

Kā būtu iespējams iegūt bloka numuru zemei kura ir labā darba kartībā, bet nav bloka numura, tā ir nomas zeme?

19.03.2015.

Fiziskai vai juridiskai personai, kas vēlas pretendēt uz atbalstu Lauku atbalsta dienesta (LAD) administrēto pasākumu ietvaros, ir jābūt reģistrētai LAD Klientu reģistrā. To var izdarīt jebkurā klientu apkalpošanas centā. Reģistrējoties par klientu, papildus jāiesniedz iesniegums par lauka bloka precizēšana. 

Lauku bloku precizēšanas 
iesniegumu var iesniegt brīdī, kad precizējamā teritorija dabā ir sakopta, jo lauku blokā tiek iekļautas tikai tās platības, kuras uz precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi ir koptas (labā lauksaimniecības stāvoklī)

Lauku bloku precizēšanas iesniegumu var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), lūdzot veikt apsekošanu un paplašināt lauku bloku. Pieteikšanos EPS un tās lietošanu var iepazīties, 
šeit

Vai dārza platība, kas iekopota dažādu dārzeņu audzēšanai savām vajadzībām, arī ir ieskaitāma zaļināšanas platībās un par to var saņemt platībmaksājumus?

18.03.2015.

Piemājas dārzu varēs deklarēt ar 811 kodu - Dažādi kultūraugi nelielā aramzemes platībā jeb vairāki kultūraugi, audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no kultūraugiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,3 ha. Deklarējot kultūraugus ar šādu nosaukumu, lauksaimnieks, kura aramzemes platība ir vismaz 10 hektāri, pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma iesniedz deklarāciju par attiecīgajā platībā audzētiem kultūraugiem, norādot informāciju par katru atsevišķu kultūraugu.

Kas ir ilggadīgie zālāji (iepriekš patstāvīgās pļavas un ganības)?

29.08.2014.

Sākot ar 2015.gadu pastāvīgās pļavas un ganības tiks sauktas par ilggadīgajiem zālājiem.

Zālāji, kas noteiktā platībā tiek saglabāti vismaz 5 gadus vai ilgāk, tiek uzskatīti par ilggadīgajiem zālājiem.

Kas īsti ietilpst "aramzemē"? Arī pļavas, ilggadīgie zālāji un augļu dārzi?

07.08.2014.

Ilggadīgie zālāji (pastāvīgās pļavas un ganības), kā arī augļu dārzi aramzemē neietilpst. 

Aramzeme ir zeme, ko apstrādā (arot vai irdinot) regulāri, parasti saskaņā ar augsekas sistēmu. Parasti kultūras nomaina katru gadu, bet tās var būt arī daudzgadīgas. Zemes gabalu neuzskata par aramzemi, ja tajā vienu kultūru audzē piecus gadus vai ilgāk, nenovācot iepriekšējo kultūru un neieviešot jaunu.

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.